Mikat Sınırları Nerelerdir?

Mikat sınırlarını üç bölümde inceleyebiliriz. Hil bölgesinde oturanlar için, Mekke’de oturanlar için ve afakiler yani Mekke dışında oturanlar için.

Hil bölgesinde oturanlar: Harem bölgesiyle, beş mikat yerinin çevrelediği alan arasında kalan bölge hil bölgesidir. Bu bölgede oturanlar hacca veya umreye niyetlendikleri zaman bulundukları yerden ihrama girebilirler. Bu bölgede oturanların mikat mahalli bulundukları hil bölgesidir.

Mekke’de oturanlar: Bu bölgede oturanların hacda ihrama girecekleri yer harem bölgesi, umrede ise hil bölgesidir. Hil bölgesinde ve Mekke’de oturanlar hac ve umre dışında ihrama girmelerine gerek yoktur.

Afakiler: Mekke dışında oturanlar için beş mikat mahalli vardır.

  1. Irak ve o bölgeden gelenlerin mikatı Zât-ı Irk`tır.
  2. Şam ve o bölgeden gelenler için Cuhfe’dir.
  3. Medine ve o bölgeden gelenler için Zülhuleyfe’dir.
  4. Necid ve o bölgeden gelenler için Karnül Menazil’dir.
  5. Yemen ve o bölgeden gelenlerin ise Yelemlem’dir.

Hac veya umre yolcusunun yolu, bu noktalardan geçmiyorsa buraların hizalarında ihrama girebilir.[1]


[1] Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 141 vd.

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

İhram Namazı Kılmanın Hükmü Nedir?

İhrama girildikten sonra iki rekât namaz kılmak sünnettir. Bu namaz ihram namazı olarak anılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir