Perşembe , Kasım 26 2020

Etiket Arşivi: şefaat

Şefaat Hakkında Ehli Sünnetin Delilleri Nelerdir?

Ehli sünnette şefaat; Kuran, sünnet ve icma ile sabittir.[1] Bu husustaki hadisler manen mütavatir seviyesindedir.[2] Fakat biz yazımızı uzatmaktan imtina ettiğimiz için burada sadece bazı Kurani delilleri serdedeceğiz. Ayetten delilleri: “Allah’ın izni olmadıkça indinde kim şefaat edebilir?”[3] Şefaati günahkâr olmayan kimseye tahsis etmek onun mefhumunu taksir etmektir. Zira günah sahibi …

Devamını Oku »

Mutezilenin Şefaat Hakkındaki Düşüncesi, Şüpheleri ve Onlara Verilen Cevaplar Nelerdir?

Mutezile mezhebine göre fasık kimselerin tövbe etmemişler ise cehennemden çıkmaları söz konusu olmadığından ve Allah Teala’nın vadine hulf etmesinin caiz olmamasından mütevellit bir sebep olan şefaat ile de çıkmaları tabii olarak mümkün değildir.[1] Onların indinde şefaat sadece müminlere ait olmakla birlikte cennette kendisine şefaat edilenin derecesinin yükseltilmesi ile vücuda gelecektir.[2] …

Devamını Oku »

Salt Aklın İdrakine Kadir Olamadığı Kavram: Şefaat ve Kısımları

Şefaat Nedir? Yüz yıllardır süre gelen bir tartışma konusudur şefaat. Üzerinde saatlerce düşünülüp kafa yorulmuş bir kavram. Hayatını Peygamber (a.s.)’ın çizdiği doğrultuda şekillendirmiş, hakkı ve doğruyu ashabından teâllüm etmiş ehli sünnet ulema bunu her daim savunmuş, dinini Grek felsefesinde arayan mutezile ise bunu inkâr etme safsatasına düşmüştür. Bugün de onların …

Devamını Oku »

EHL-İ SÜNNET İTİKADININ MİHENK TAŞLARI

Allah (celle celalühu)’nun Razı Olduğu Necip Topluluk Gök kubbenin altında İslam güneşinin üzerlerine doğduğu bir topluluk yaşadı. Hz. Peygamber’in ağzından çıkan her söze: “İşittik ve itaat ettik!”[1] dediler, “Senin dinde hüküm koyma yetkin yoktur, bize ayet oku!” diyen kimse yoktu aralarında. Akılları alsın veya almasın, istediklerine uysun veya uymasın Peygamber …

Devamını Oku »