Vaktinde Kesilmeyen Kurban Kaza Edilir Mi?

Kurban, Zilhicce-i Şerif ayının onuncu günü (Kurban Bayramı’nın birinci günü) imsak vaktinden, on ikinci günü (Kurban Bayramı’nın üçüncü günü) güneş batmadan önceki zamana kadar [1] Allah rızası için deve, sığır, koyun ve keçi türündeki hayvanların kanını akıtmak olarak tarif edilen bir ibadettir. Kan akıtmak, sadece yukarıda beyan edilen özel günlerde ibadet olduğundan vaktinde kesilmeyen kurban başka vakitlerde kesilerek kaza edilmez.

Bayram günlerinde kesilmeyen kurban, diri olarak fakir kimselere tasadduk edilerek kaza edilmiş olur. Diri hayvanı tasadduk etmeyip kıymetini vermek de caizdir.[2]

Vaktinde kesilmeyen kurban, kaza niyetiyle sair vakitlerde kesilecek olsa kurban kesen kimse bu kurbandan istifade edemez. Tamamının fakirlere tasadduk edilmesi gerekir. Bununla beraber hayvan kesildikten sonraki değeri, canlı halindeki değerinden düşükse aradaki farkı da ödemesi gerekir. Sözgelimi kişi 1.000 TL’ye kurban alsa, kurban günlerinde kesmeyip daha sonra kesse ve kurbanının kestikten sonraki değeri 700 TL olsa aradaki 300 TL’yi de tasadduk etmesi gerekecektir.

[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/316.

[2] Reddü’l-Muhtâr, VI/320.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbiri Okumanın Hükmü Nedir?

Teşrik Tekbiri Okumanın Hükmü Nedir? Teşrik Tekbirleri

En sahih olan görüşe göre Arefe günü Sabah namazından başlayıp yirmi üç vakit boyunca (Kurban …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir