Zekâtı Verirken Hediye veya Borç Denebilir Mi?

Kişi zekâta niyet ettiği halde karşı tarafa verirken hediye veya borç diyerek verse sahih olan görüşe göre o kişi zekâtını vermiş olur. Zira zekâtta kişinin niyetine itibar edilir, karşı tarafın zekât olduğunu bilmesi şart değildir. Tabi ki borç diyerek verdiği parayı geri almayacaktır.[1]

[1] İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtar, Daru’l-Fikir, II, 268; İbn Nuceym, el-Bahrü’r-Râik, Daru’l-Kütübi’l-İslami, II/228.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Temlik nedir? Zekatta şart koşulan temlik nasıl yerine getirilir? Zekat veren kişinin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Zekât ibadetindeki temlik şartı nedir?

Mali bir ibadet olan zekâtın en önemli şartı temliktir.[1] Temlik, bir malı, mülkiyeti geçecek şekilde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir