Zekâtı Verirken Hediye veya Borç Denebilir Mi?

Kişi zekâta niyet ettiği halde karşı tarafa verirken hediye veya borç diyerek verse sahih olan görüşe göre o kişi zekâtını vermiş olur. Zira zekâtta kişinin niyetine itibar edilir, karşı tarafın zekât olduğunu bilmesi şart değildir. Tabi ki borç diyerek verdiği parayı geri almayacaktır.[1]

[1] İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtar, Daru’l-Fikir, II, 268; İbn Nuceym, el-Bahrü’r-Râik, Daru’l-Kütübi’l-İslami, II/228.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Arazi Mahsullerinin Zekâtı. Dinde öşür nedir nasıl verilir? öşür vergisi nedir? Öşrün farz olmasının şartları nelerdir?

Öşür | Arazi Mahsullerinin Zekâtı

Gökten yağdıran, yerden bitiren ve vermiş olduğu nimetlerin bir kısmının infak edilmesini, “Ey iman edenler! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir