Akika kurbanı nedir?

Akika kurbanı, doğum münasebetiyle şükür için kesilen kurbandır. Doğan erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir ya da her ikisi için bir tane kurban akika ismiyle kesilir. “Doğumun yedinci, on dördüncü, yirmi birinci ya da yirmi dördüncü gününde boğazlanır.” denilmiştir. Hanefi mezhebinin üç imamına göre yedinci gününde çocuğun saçı kesilir; saç ağırlığınca altın ya da gümüş sadaka verilir ve akika kurbanı kesilir.[1]

Erkek için de kız için de kurban olabilecek koyunlardan bir tane kesmek, Sadru’ş-Şeria‘’ya göre mübah, İmam Tahâvî’ye göre nafile ibadettir. Bu kurbanın eti pişirilmeden ya da pişirilerek fakirlere tasadduk edilir. Fakirlere davet vermek de caizdir. Akika kurbanından kesen kimsenin yemesi de caizdir.[2]

Kemiklerini kırmamak müstehaptır, kırılmalıdır diyen de vardır. Akika, Mâlikî mezhebine göre vaciptir. Şâfî ve Hanbelî mezheplerine göre erkek için iki, kız için bir akika kesmek kuvvetli sünnettir. Hanefî mezhebinde akika kesmenin uygun olmadığını söyleyenler varsa da kabul edilen görüşe göre müstehaptır.

Bu kurban çocuğun ana-babasına itaatkâr ve şefaatçi olması umularak kesilir. Akika kurbanının kemiklerini kırmayanlar, bununla çocuğun sıhhatine niyet etmelidirler. Kemiklerini kıranlar ise halim-selim olmasına niyet ederler. Bu kurbanın etinin bir kısmının da ebe kadına verilmesi güzeldir.

[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/336.

[2] https://mesihat.com/akika-kurbaninin-eti-yenir-mi/

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir