Pazartesi , Mart 8 2021

Alacağını Zekâta Saymak Caiz Midir?

Zekât malî bir ibadettir. Bu da bir fakire temlik (fakire mülk edindirmek) ile gerçekleşmektedir. Üç türlü infak şekli vardır:

  1. Temlik (Bir kimseye mülk edindirmek suretiyle)
  2. İbaha (Toplu davet yaparak herkese yiyebilme hakkı tanımak suretiyle)
  3. İskat (Borcu olan kimseyi borcundan beri etmek suretiyle)

Zekâtta aranan infak şekli birinci şıktaki temliktir. Alacağı zekâta saymak suretiyle yapılan infak şekli ise üçüncü şıktaki iskattır. Ancak alacaklının borçluya zekâtını verip, borçlu da o parayla borcunu ödemesi suretiyle zekât verilmiş olur.

Kâsânî, Bedâî, 2, 43; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yayınevi 460, 462.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Altın ve gümüş süs eşyalarının zekatı, kadınların takı olarak kullandıkları ziynet eşyalarının zekatı nasıl hesaplanır?

Süs Eşyası ve Ziynet Eşyalarının Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Hanefi mezhebine göre altın ve gümüş yaratılışları itibarı ile paradırlar. Dolayısıyla ister külçe halinde ister işlenmiş olsun isterse de süs eşyası olarak kullanılsın, nisap miktarına ulaştıkları vakit zekât gerekecektir.