Pazartesi , Mart 8 2021

Arazi mahsullerinde nisap miktarı ne kadardır?

Arazi mahsullerinde nisap miktarı bulunmamaktadır. Kişi mahsulün ihtiyaç duyduğu sulamanın tamamını veya çoğunu kendisi masraf ederek yapıyorsa yirmide bir öşür gerekir. Şayet yağmur ve ırmak vasıtası ile kendiliğinden sulanıyorsa onda bir gerekir.

Öşürde mazot masrafı, gübre masrafı ve amele masrafı gibi hiçbir masraf düşülmez. Yukarıda beyan edilen nisap miktarı, masraflar çıkarılmadan hesaplanır. Yani araziden çıkan mahsulsün tamamının onda biri veya tamamının yirmide birinden öşür verilir.[1]

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, II/62.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Altın ve gümüş süs eşyalarının zekatı, kadınların takı olarak kullandıkları ziynet eşyalarının zekatı nasıl hesaplanır?

Süs Eşyası ve Ziynet Eşyalarının Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Hanefi mezhebine göre altın ve gümüş yaratılışları itibarı ile paradırlar. Dolayısıyla ister külçe halinde ister işlenmiş olsun isterse de süs eşyası olarak kullanılsın, nisap miktarına ulaştıkları vakit zekât gerekecektir.