Pazar , Haziran 20 2021

Arazi mahsullerinde nisap miktarı ne kadardır?

Arazi mahsullerinde nisap miktarı bulunmamaktadır. Kişi mahsulün ihtiyaç duyduğu sulamanın tamamını veya çoğunu kendisi masraf ederek yapıyorsa yirmide bir öşür gerekir. Şayet yağmur ve ırmak vasıtası ile kendiliğinden sulanıyorsa onda bir gerekir.

Öşürde mazot masrafı, gübre masrafı ve amele masrafı gibi hiçbir masraf düşülmez. Yukarıda beyan edilen nisap miktarı, masraflar çıkarılmadan hesaplanır. Yani araziden çıkan mahsulsün tamamının onda biri veya tamamının yirmide birinden öşür verilir.[1]

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, II/62.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Arazi Mahsullerinin Zekâtı. Dinde öşür nedir nasıl verilir? öşür vergisi nedir? Öşrün farz olmasının şartları nelerdir?

Öşür | Arazi Mahsullerinin Zekâtı

Gökten yağdıran, yerden bitiren ve vermiş olduğu nimetlerin bir kısmının infak edilmesini, “Ey iman edenler! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir