Salı , Kasım 24 2020

Atların zekatı nasıl hesaplanır?

Kişinin sahip olduğu atlar ticarimi değil mi bakılır şayet ticaret için yanında tutuyorsa atların kıymetlerinin kırkta birini zekat olarak hesaplar. Şayet yanında ticaret maksadıyla tutmuyorsa o halde alûfe (senenin 6 aydan fazlasını özel yem ile beslenen hayvan) ise burada zekat yoktur. Şayet Sâime (Senenin 6 aydan fazlasını meralarda otlayarak geçiren hayvan) ise burada bakılır kişi bu atları binek veya yük taşımak için bakıyorsa burada da zekat ittifakla gerekmeyecektir. Fakat Sâime olup herhangi bir ihtiyacı için kullanmayıp üresin diye bir besleme söz konusu ise burada Ebu Hanife Ra. ve İmam Züfer Ra’a göre zekat gerekecektir. İmameyne göre ise gerekemeyecektir. Çünkü onlar ticari olmayan atlarda zekat gerekmeyeceği yönünde görüş belirtmişlerdir.

Peki atlarda nisap miktarı var mıdır?

Sahih olan görüşe göre atlarda nisap yoktur. O halde kişi elinde bulunan atları kıymetlendirip o kıymet üzerinden zekatı hesaplar.[1]


[1] İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Dâru’l Kutubu’l İslâmiyye, II/233.

Hakkında Bahrullah Atar

Ayrıca Bakınız

Sene Dolmadan Malın Zekâtı Verilebilir Mi?

Nisaba (96 gram) ulaşan malın zekâtı sene dolmadan fakirlere verilebilir. Senesi dolduğunda bakılır, eğer sene …

Bir cevap yazın