Akrabalara İyilik Etmenin Gerekliliği

Bekir b. Haris (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, “Kime iyilik edeyim?” diye sordum. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bunları takip eden akrabalarına. Bu, vacip bir haktır ve sıla-i rahimdir.” buyurdu.[1]

* * *

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “‘Yakın akrabanı da uyar.[2] ayet-i kerimesi nazil olunca Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ayağa kalkıp insanlara şöyle seslendi:Ey Kab b. Lüey oğulları! Kendinizi ateşten koruyun. Ey Abdimenafoğulları! Kendinizi ateşten koruyun. Ey Haşimoğulları! Kendinizi ateşten koruyun. Ey Abdülmüttaliboğulları! Kendinizi ateşten koruyun! Ey Muhammed’in kızı Fatıma! Kendini ateşten koru! Zira Allah’tan gelen(i engellemek) hususunda bir kudrete malik değilim. Ancak sizinle akrabayız, bu sebeple size iyilik ederim.[3]


[1] Ebû Dâvud, Ebvâbü’n-Nevm, 38.

[2] Şuara Sûresi, 214.

[3] Müslim, İman, 348.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Sıla-i Rahmin Fazileti

Rahim, Rahman isminden ayrılmadır (onun bir dalıdır). Onun hakkını kim korursa (sılâ ve iyilik ederse), Allah ona ihsan eder. Kim de onun hakkını korumazsa (sılâ ve iyilik etmezse), Allah ondan ihsanını keser. Rahimin (yakınlara iyilik ve merhametin), kıyamet gününde fasîh ve beliğ bir lisanı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir