Salı , Ocak 19 2021

Bayram Günlerinde Zengin Olan Kimsenin Kurban Kesmesi Gerekir Mi?

Zenginlik, fakirlik, ölüm ve doğum gibi durumlarda, kurban kesmenin son vakti itibara alınır.[1] Yani zengin bir kimse Kurban Bayramı’nda kurban kesme vakti bitmeden vefat etse veya iflas etse bu kimseden kurban kesme yükümlülüğü düşmüştür. Binaenaleyh Kurban Bayramı’nın üçüncü günü güneş batmadan önce zengin olan kimsenin de kurban kesmesi vacip olacaktır.

[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/312.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Hayvanların Yenmeyen Organları Nelerdir? Kurbanın Hangi Uzuvları Yenmez?

Hayvanların Yenmeyen Organları Nelerdir?

Hayvanların yenmeyen organları yedi tanedir. Bunlar: Husyeler, idrar torbası, ciğere bitişik olan öd kesesi, et içindeki bezeler, akan kan, zeker ve ferçtir (tenasül uzuvları).

Bir cevap yazın