Pazartesi , Mart 8 2021

Bir Kız Dayısıyla Evlenebilir Mi?

Evlenilmesi haram olan kişilerin beyan edildiği ayet-i kerimede, “… Erkek kardeşleriniz kızları, kız kardeşlerinizin kızları… size haram kılındı.[1] buyrulmaktadır.

Buna binaen bir kızın dayısıyla evlenmesi caiz değildir, böyle bir evlilik akdi batıldır.


[1] Nisâ, 23.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Müslüman olmayan kadınla evlilik caiz midir?

Evlenilmesi haram olan kimseler kitap ve sünnetle beyan edilmiştir. Allah (celle celalühü) Müslümanların genel olarak …