EFENDİMİZİN ÇOK EŞLİLİĞİ

Bizleri Ehli sünnet vel cemaat yolunda buluşturan Rabbimize hamd olsun…

Sâlat ve selâm alemleri karanlık ve bataklıklardan aydınlıklara ve güzelliklere çıkartan Efendimiz Muhammed Mustafa s.a.v’e âline, ashâbına ve o güzide nesle tabi olanların üzerine olsun..

Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellemin çok eşliliğini iki başlık altında toplayabiliriz.

Birincisi, genel hedefler.

Efendimiz Sallallahu Aleyhi Selleme bir kadın gelip özel halleri ile ilgili bir soru soruyor. Soru derinleşince Efendimiz elleri ile yüzünü kapatıp ‘Aişe’ye sor’ diyor.

Şimdi, bir tek Aişe annemiz. İnsanlığın yarısı kadın ve o kadınlar türlü türlü sorular soruyorlar. Tek başına kadın fıkhını nasıl anlatsın Hz. Aişe annemiz?

Allah Resulü’nün hayası da kadınların özel ve derin sorularına cevap vermeye yetmiyor. Peki bu kadınlara erkekler anlatsa?

Tamam da islam yeni gelmiş, erkekler kadınlara mahsus hallerin ne kadarını anlayıp ne kadarını anlatabilecekler?

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl adeta bir okul bir, medrese kurdu. Çevre beldelerden gelenlere hocalık edip öğrenci okuttu, erkeklere her şeyi anlattı, peki kadınlara?

İşte, Efendimizin ezvâcı bir anlamda efendimizin kadın medresesidir.

Bu sebepledir ki efendimiz hangi gün hangi ay bir annemizin evine gitse diğer annelerimiz o gün o eve gelir, efendimiz o evde eşleri ile ders yapardı. Sonra o farklı kabilelere mensup olan annelerimiz efendimizden öğrendiklerini yani kadın fıkhını kendi milletlerine anlatırlardı.

Efendimiz 25 yaşında evlenirken annemiz ise 40 yaşındaydı ve 2 defa evlenip dul kalan birisiydi.

Bakınız, Efendimiz 25 yaşında bir delikanlı ve 40 yaşında dul kalan birisi ile evleniyor. Hatice annemizin vefatı ise İslam tarihinin hüzün yılı olarak isimlendiriliyor. Hatta Aişe annemiz kıskanarak efendimize diyor ki “Ya Resulallah, dişleri kötü olan yaşlanmış bir haldeki bir kadınımı övüyorsun?”

Ama Efendimiz o kadını o kadar çok seviyor ki kendisine bir hediye gelince alın bu hediyeyi Hatice’nin bir dostuna verin diyor…

Hatice annemiz vefat edince Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem 5 sene evlenmiyor, 53 yaşına geliyor, şu kadar çocuk var, o çocukların bakımı var, büyük bir külfet söz konusu.

Sahabe’den biri dul kadınla evleneceğini söylüyor, Efendimiz bakire bir kadınla evlenmesini söylüyor ama Allah Resûlü sallallahu aleyhi sellem 53 yaşından sonra yine dul bir kadın olan Sevde annemizi nikahlıyor. Aişe annemiz küçük, o sebepten Ayşe annemiz ile olan evliliğinin farklı bir boyutta değerlendirmemiz icap eder. Orada Ebubekir efendimiz gibi bir halife ile akraba olma durumu var. Efendimiz şehvet için evlenmiş olsa neden kendi 25 yaşında iken 40 yaşında ve 2 defa evlenmiş dul kalmış olan Hatice annemiz ile evlensin? neden Hz. Hatice annemiz vefat edince 5 sene evlenmeden beklesin?

Hz. Aişe annemiz haricinde bütün eşleri neden dul olsun? Efendimiz eşlerine diğer kadınlara edeben anlatamayacağı şeyleri anlatıyor, izah ediyor, kendi milletlerinin öğretmenleri olarak yetiştiriyordu.

Kadın fıkhını ezvacı vesilesi ile yaydı.

Sosyal problemlerde mevcuttu. Mesela Hz. Ömer’in kızının eşi şehit ediliyor, Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman’a kızını vermek istiyor ancak onlar kabul etmiyorlar. Şimdi şu gibi maaş yok, sosyal güvence yok.

Hz. Ömer efendimiz telaşlı, ben ahirete gidersem kızım ne olacak, ortada kalma durumu söz konusu. Nitekim Hz. Hafsa ile Efendimiz evleniyor.

Ümmü Habibe annemiz Ebu Süfyan’ın kızı, Mekke’den Habeşistan’a hicret ediyor eşi ile beraber. Fakat eşi orada İslam’ı terk ediyor. İslam’dan çıkan bir eş ve müşrik bir baba. Eşine gitse dinden çıkması söz konusu, babasına gitse hakeza. Bu kadın tek başına Habeşistan’da Mücadele veriyor. Sonra Efendimiz Ebu Süfyan’ın kızı ile nikahlanarak Mekkeli müşriklerin gücünü kırıyor. Ebu Süfyan artık mecburen efendimize damat gözüyle bakıyor.

Yani Efendimizin her bir annemizle evlenmesinin mutlaka bir hikmeti var.

Hz. Hatice annemizin vefatına kadar Hz. Aişe hariç hiç evlenmiyor.

Nitekim kadın fıkhının kadınlardan öğrenilmesinin önemi konusunda İmam-ı Azam buyuruyor ki; bir kadın beni fakih yaptı…

Gayret Bizden Tevfik Allah’tandır.

Talha Özcan (2017)

Hakkında Talha Özcan

Ayrıca Bakınız

PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V. ZAMANINDA MEZHEP VAR MIYDI?

Günümüzde çokça gündeme getirilen sorulardan olan "Peygamber efendimiz s.a.v. zamanında mezhep var mıydı?" sorusunun izahı...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir