Hac

İhramlı Kimsenin Dikişli Elbise veya İç Çamaşırı Giymesi Durumunda Ne Yapması Gerekir?

İhramlı kimsenin, bir gündüz veya bir gece süresince dikişli elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda dem yani küçükbaş hayvan kurban etmesi gerekir. Giyim süresi bir gündüz veya bir geceden az olursa sadaka verir.[1] Kasten veya unutarak olması arasında bir fark yoktur. [1]  İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, Darul Fikir, II, 547.

Devamını Oku »

Her Umre İçin Yeniden Mîkâta Gitmek Gerekir Mi?

Bir kimsenin umresini tamamladıktan sonra yeni bir umre yapabilmek için tekrar Harem bölgesi hudutları dışına çıkarak orada ihrama girmesi gerekir. Bu konuda en çok bilinen yer, Hz. Âişe Mescidi’nin bulunduğu Ten’îm’dir.[1] [1] Kâsânî, Bedâi, II, 167

Devamını Oku »

Mescid-i Nebevî’de Kırk Vakit Namaz Kılmanın Hükmü Nedir?

Hac ve umre ziyareti için Medine-i Münevvere’de kalınan süre içinde beş vakit namazın Mescid-i Nebevî’de kılınmasına özen gösterilir. Zira Peygamber Efendimiz (sav) şöyle “Kim benim şu mescidimde, bir tek vakti geçirmeksizin kırk vakit namaz kılarsa, kendisi için cehennemden berat ve azaptan kurtuluş yazılır. O kişi nifaktan da uzak olur.” buyurmuştur.[1] …

Devamını Oku »

Ülkemizde Hacca Kur’a Sistemi İle Gidilmektedir. Kura Çıkmayan Kimselerin Hacca Gidebilmek İçin Farklı Yöntemlere Başvurmaları Caiz Midir?

Bir kimseye haccın farz olması için gerekli şartları toplaması lazımdır.[1] Bunlardan biri de gitmeye imkanının olmasıdır. Hac kurasında çıkmayanlar için bu durum söz konusu değildir. Ancak bununla beraber bir kimse hacca meslek icabı olarak şoför veya kasap olarak gitmesinde bir sakınca yoktur. Hatta imkânı varsa gitmelidir. Ama yalan beyanda bulunarak …

Devamını Oku »

ÖLEN KİMSENİN YERİNE HACCA GİDİLİR Mİ?

Zengin olup da hacca gidemeden ölen bir kimse, bıraktığı maldan kendi yerine, hac yapılmasını vasiyet etse ve terekenin üçte biri de bunun için yeterli ise, varisleri tarafından bu vasiyet yerine getirilir.[1] [1] İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 505

Devamını Oku »

Hacca Görevli Olarak Giden Kimseden Hac Borcu Düşer Mi?

Bir kimse hacca vazifeli olarak gitse ve bunun karşılığında ücret alsa bile farz olan haccı meydana gelmiş olur. Zira bir kimse hac ayları içinde Mekke’de bulunur sağlığı da yerinde olur ve hac yapmaya da gücü yeterse o kimse üzerine hac farz olur. Haccını yaptığı zamanda farz olan haccı meydana gelmiş …

Devamını Oku »

Mikat Sınırları Nerelerdir?

Mikat sınırlarını üç bölümde inceleyebiliriz. Hil bölgesinde oturanlar için, Mekke’de oturanlar için ve afakiler yani Mekke dışında oturanlar için. Hil bölgesinde oturanlar: Harem bölgesiyle, beş mikat yerinin çevrelediği alan arasında kalan bölge hil bölgesidir. Bu bölgede oturanlar hacca veya umreye niyetlendikleri zaman bulundukları yerden ihrama girebilirler. Bu bölgede oturanların mikat …

Devamını Oku »

Mikat Sınırları Nedir?

Mekke dışında oturan kimselerin hac, umre veya hangi sebeple olursa olsun ihramsız girmelerinin caiz olmadığı sınırlardır. [1] [1] Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 141 vd.

Devamını Oku »

İfrat Haccı Nedir?

İfrad haccı, aynı yılın hac mevsimi içinde umre yapılmaksızın eda edilen hacdır. İfrad haccı yapmak isteyen kişi, hac mevsimi içinde; Mekke’de ikamet ediyorsa, bulunduğu yerde, mîkât dışından geliyorsa mîkâtta sadece hacca niyet ederek ihrama girer. Mekke’ye varınca kudüm tavafını yapar, ihramdan çıkmaz. Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapıp, bayram günü Akabe …

Devamını Oku »