ÖLEN KİMSENİN YERİNE HACCA GİDİLİR Mİ?

Zengin olup da hacca gidemeden ölen bir kimse, bıraktığı maldan kendi yerine, hac yapılmasını vasiyet etse ve terekenin üçte biri de bunun için yeterli ise, varisleri tarafından bu vasiyet yerine getirilir.[1]


[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 505

Hakkında Mahmut Öztürk

Ayrıca Bakınız

İhram Namazı Kılmanın Hükmü Nedir?

İhrama girildikten sonra iki rekât namaz kılmak sünnettir. Bu namaz ihram namazı olarak anılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir