Nikâhta kaç şahit bulunmalıdır?

Nikâh akdi, evlenmeye uygun erkek ve kadının (veya bunların velilerin veya vekillerinin) iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahit huzurunda, icap ve kabul dediğimiz, evliliği onaylayan irade beyanlarıyla tamamlanmış olur.[1] Dolayısıyla Müslümanların nikâh akdi yapılırken akıllı, buluğa ermiş, hür ve Müslüman iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahidin hazır bulunması gerekir. En az bir erkek şahidin bulunması şarttır, bir erkek şahit olmayıp yüz kadın şahit olsa da nikâh geçerli olmaz.


[1] el-Mevsilî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Matbaatü’l-Halebî, III, 83.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Resmi nikah kıymak gerekli midir?

Resmi kurumlar tarafından onaylanmamış nikâh akitlerine özellikle kız tarafının itibar ve tevessül etmemesi tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir