Salı , Nisan 20 2021

Nikâhta kaç şahit bulunmalıdır?

Nikâh akdi, evlenmeye uygun erkek ve kadının (veya bunların velilerin veya vekillerinin) iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahit huzurunda, icap ve kabul dediğimiz, evliliği onaylayan irade beyanlarıyla tamamlanmış olur.[1] Dolayısıyla Müslümanların nikâh akdi yapılırken akıllı, buluğa ermiş, hür ve Müslüman iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahidin hazır bulunması gerekir. En az bir erkek şahidin bulunması şarttır, bir erkek şahit olmayıp yüz kadın şahit olsa da nikâh geçerli olmaz.


[1] el-Mevsilî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Matbaatü’l-Halebî, III, 83.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Mehrin En Azı Ne Kadardır?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir