Güneşin Battığı Hususunda Kuvvetli Kanaati Bulunup Orucunu Açan Kimsenin Durumu Nedir?

Kişi güneşin battığını düşünerek orucunu açsa fakat sonradan güneş batmadan iftar yaptığı ortaya çıksa, o kişi üzerine sadece kaza vacip olur. Kefaret vacip olmaz. [1] Çünkü kişi bu durumda zannı galibine (kuvvetli kanaatine) göre hareket ettiği için, orucunu kasten değil hatayla bozmuştur. Hatayla bozulan oruçlarda da kefaret gerekmez.[2]

Şayet bu kimse orucunu açsa, daha sonra iftar ettiği anda güneşin batıp batmadığı hakkında net bir şey ortaya çıkmasa üzerine herhangi bir şey gerekmez. Yani orucu kaza etmesi lazım gelmez. Ancak uygun olan güneşin battığından emin oluncaya kadar beklemektir. [3]

Eğer bu kimse orucunu açtıktan sonra bu görüşünde isabetli olduğunu -yani iftar ettiği anda güneşin batmış olduğunu- anlasa üzerine herhangi bir şey gerekmez. Zira bu durumda oruca muhalif bir iş yoktur. Bununla beraber bu gibi durumlarda ihtiyatlı davranılmalı ve bir müddet beklenilmelidir.[4]

[1] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yayınevi, 361; İbni Abidin, Reddü’l-Muhtar, Darü’l Fikr, II, 405.

[2] Kasani, Bedayi, Darü’l Kütübi’l Arabi II, 100.

[3] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yayınevi,361; İbni Abidin, Reddü’l-Muhtar, Darü’l Fikr, II, 405.

[4] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yayınevi,361; İbni Abidin, Reddü’l-Muhtar, Darü’l Fikr, II, 406.

Hakkında Muhammed Halid Sancaktar

Ayrıca Bakınız

Kaza orucu bozulunca kefaret gerekir mi? Hangi oruçlar için kefaret gerekir? Kaza borcu tutan orucunu bozarsa 61 gün oruç tutar mı?

Kaza orucu bozulunca kefaret gerekir mi?

Ramazan-ı Şerif orucundan başka hiçbir orucun bozulmasından dolayı kefaret lazım gelmez.[1] Dolayısıyla kaza orucu bozulunca …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir