Salı , Ocak 19 2021

Hamile Hayvanın Kurban Olarak Kesilmesi Caiz Midir?

Kur’an-ı Kerim’de kurbanlığın “en‘âm” cinsinden olması gerektiği ifade edilmiştir.[1] Arap dilinde bu kelime ile kastedilen hayvanlar: Deve, sığır, koyun ve keçidir.[2] Mutlak olarak bu hayvanların kurban olarak kesilmesi caizdir. Lakin doğurması yakın olan hamile hayvanın ve yavrusu küçük olan hayvanın kurban edilmesi mekruhtur.[3]

Buna binaen hamile olduğu bilinen yahut yeni doğmuş yavrusu bulunan hayvanların kurban olarak tercih edilmemesi gerekir. Ancak hamile olduğu bilinmeksizin alınan bir hayvanın, kesildikten sonra hamile olduğu ortaya çıksa bu durum kurbanın sıhhatine zarar vermez.

[1] Hac, 22/28.

[2] Nesefî, “Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl”, Dâru Yâsîn, 2012, II/350.

[3]  İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, Dâru’l-Mârife, IX/469-470.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Cuma Namazının Şartları Nelerdir?

Cuma Namazının Şartları Nelerdir?

Cuma namazının diğer namazlardan farklı olarak kendisine özgü şartları vardır. Cuma namazının şartları 12 tanedir.

Bir cevap yazın