Kulağı Olmayan Hayvan Kurban Olur Mu?

Kurban olmaya mâni kusurlardan biri de hayvanın kulaklarının olmamasıdır. Kulağı olmayan hayvan, doğuştan kulaksız olsa ya da sonradan kulağının tamamı kesilmiş olsa kurban olmaz. Bununla beraber kurbanlığın kulağının küçük, delik ve damgalı olması caizdir.[1]

Kulak ortasından kesilip delinmiş yahut uzun yarılmış, enine yarılmış ve bu şekiller üzere yarısından fazlası gitmiş olan hayvan da kurban olmaz. Kulağın ön tarafında veya arka tarafında yırtık olsa ve bu yırtık olan kısım asılı kalsa (tamamen kopmamış olsa) tenzihen (helale yakın) mekruh olmakla beraber kurban olması caizdir.[2]

[1]  Buhârî, Hulâsatü’l-Fetâvâ, SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ, Feyzullah Efendi 1021, s. 373.

[2]Vahdetî, Mühtedi’l-Enhur ilâ Mülteka’l-Ebhur, SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ, Reisülküttâb 356, s. IV/301.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir