Pazartesi , Mart 8 2021

Kulağı Olmayan Hayvan Kurban Olur Mu?

Kurban olmaya mâni kusurlardan biri de hayvanın kulaklarının olmamasıdır. Kulağı olmayan hayvan, doğuştan kulaksız olsa ya da sonradan kulağının tamamı kesilmiş olsa kurban olmaz. Bununla beraber kurbanlığın kulağının küçük, delik ve damgalı olması caizdir.[1]

Kulak ortasından kesilip delinmiş yahut uzun yarılmış, enine yarılmış ve bu şekiller üzere yarısından fazlası gitmiş olan hayvan da kurban olmaz. Kulağın ön tarafında veya arka tarafında yırtık olsa ve bu yırtık olan kısım asılı kalsa (tamamen kopmamış olsa) tenzihen (helale yakın) mekruh olmakla beraber kurban olması caizdir.[2]

[1]  Buhârî, Hulâsatü’l-Fetâvâ, SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ, Feyzullah Efendi 1021, s. 373.

[2]Vahdetî, Mühtedi’l-Enhur ilâ Mülteka’l-Ebhur, SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ, Reisülküttâb 356, s. IV/301.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.