Kunut duasını okumayı unutan kişi sehiv secdesi yapmalı mıdır?

Sehiv secdesi, namazın son oturuşunda namaz içerisindeki hataları telafi etmek maksadıyla yapılan, iki secdeden ve bir oturuştan ibarettir. Sehiv secdesini gerektiren hatalar şunlardır: Namaz içerisinde yapılması farz olan bir fiilin geciktirilmesi, yerine getirilmesi vacip olan bir fiilin ise terki ve geciktirilmesidir.

Sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?

Vitir namazında kunut duasını okumak Hanefi mezhebine göre vaciptir. Kunut duasını okumayı unutan ve namaz içerisinde unuttuğunu hatırlayan kişi, sahih olan görüşe göre kunut duasını okumak için kıyama dönmemelidir. Dönecek olsa dahi hüküm değişmeyecektir. Kunut duasının unutulmasında vacip olan bir fiil terk edildiği için sehiv secdesi yapmak yeterli ve gerekli olacaktır. [1]

[1] Merğınani, el-Hidaye, Mektebetü’l-Büşra, I/248; İbrahim Halebi, Halebi Sağir, Şifa yay, s.458.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Namaz nasıl kılınır? namazda kişinin elbisesiyle oynaması, namaz adabı, namaz kılarken nelere dikkat edilmeli? namazın edepleri.

Namazda Kişinin Elbiseleriyle Oynamasının Hükmü Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Namazda meşguliyet vardır.” buyurmuştur. Bu sebeple bir kimse namaza durduğu zaman sağıyla veya soluyla meşgul olmak yerine sadece namazla meşgul olmalıdır. Buna binaen Hak Teala’nın huzurundayken gereksiz yere elbise ve azalarla oynamak mekruh sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir