Kurban kesmek farz mıdır? Kurban kesmenin hükmü nedir?

Hanefi mezhebine göre; fıtır sadakası kendisine vacip olacak kadar malı bulunan mukim Müslüman için –erkek olsun kadın olsun- kurban kesmek vaciptir.[1]

Bu zenginliğin ölçüsü; kişinin evi, bineği, ev eşyaları, sanat aletleri dışında, borçlarından hariç 20 dinar altını ya da buna mukabil malı olmasıdır. Bunun gram cinsinden değeri her ne kadar tartışmalı olsa da doğruya en yakın olan “96” gram olmasıdır. Yani saydıklarımızdan hariç 96 gram altını veya bu değerde bir malı olana hem fıtır sadakası vermek, hem kurban kesmek vacip olur.[2]

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu malda zekâtta arandığı gibi “nâmî” yani artıcı olma özelliği aranmamasıdır. Dolayısıyla yatırım için alınan tarla, kiradaki ev, birden fazla binek, yazlık ev, fındık bahçesi gibi mallar da bu hesaba dâhildir.

Şâfî mezhebine göre kurban kesmek kuvvetli sünnet olmakla beraber vacip değildir.[3]

[1] Haskefî, Muhammed b. Ali, “ed-Dürru’l-Muhtâr”, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2002, s. 645

[2] Kâsânî, Alâuddîn Ebî Bekr bin Mes‘ûd, “Bedâ‘iu’s-Sanâ‘i‘ fî Tertîbi’ş-Şerâ‘i‘”,Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003, 6/283

[3] Şirbînî, Muhammed bin Hatîb, “Muğni’l-Muhtâc”, Dâru’l-Ma‘rife, 1997, 4/376-377

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir