Mehirsiz nikah geçerli olur mu?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.[1] Allah (celle celalühü) evlenilmesi haram olanları beyan ettikten sonra mehir hususunda şöyle buyurmaktadır:

Bunlardan başkasını, iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir ile) istemeniz size helâl kılındı. Onlarla karı-koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra (kadının mehir miktarını kocasına hibe etmesi gibi) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.[2]

Nikâh esnasında mehri beyan etmek güzeldir lakin bu nikâhın şartlarından değildir.[3] Mehir belirlemeden yapılan nikâhlarda mehr-i misil geçerli olacaktır.[4]

Mehr-i misil: Kadının babası cihetinden olan akrabalarından, böyle bir akrabası yoksa beldesinde kendisine yaş, güzellik ve bekaret gibi sıfatlarda denk bir kadının mehridir.[5]

Hulasa: Mehir miktarının nikahtan önce belirlenmesi ve nikahta beyan edilmesi güzeldir ancak şart değildir. Mehirsiz nikah kıyılması (nikahta mehir zikredilmemesi) durumunda evlenen kızın babası cihetinden (halasının kızı, amcasının kızı) gibi akrabalarından kendine denk bir kızın mehri mehir olarak kabul edilir.

[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi‘, DKİ, III/480.

[2] Nisâ, 24.

[3] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III/53.

[4] el-Hidâye, III, 55.

[5] Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiyye Kâmusu, Özensar Yay.,II/10.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Resmi nikah kıymak gerekli midir?

Resmi kurumlar tarafından onaylanmamış nikâh akitlerine özellikle kız tarafının itibar ve tevessül etmemesi tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir