Sehiv secdesi, sağa selam verdikten sonra mı yoksa iki tarafa selam verdikten sonra mı yapılmalıdır?

Sehiv secdesi namazın son oturuşunda, namaz içerisindeki hataları telafi etmek maksadıyla yapılan iki secdeden ve bir oturuştan ibarettir. Sehiv secdesini iktiza eden (gerektiren) hatalar ise namaz içerisinde yapılması farz olan bir fiilin tehiri (geciktirilmesi), ikame edilmesi vacip olan bir fiilin ise terki ve geciktirilmesidir.

Sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?

Secdeye gitmeden önce kaç selam verilmesi gerektiği hususunda ise ulema arasında ihtilaf mevcuttur. Bazıları “Her hatadan dolayı selamdan sonra iki secde yapılmalıdır.[1] ifadesindeki selamı maruf olan (bilinen) selama hamletmiş ve iki tarafa selam verdikten sonra secdeye gidilir demiştir. İhtiyata uygun olanda budur.[2] Cumhur ulemanın görüşü ise bir tek sağ tarafa selem verip sonra secdeye gitmektir. Özellikle imam olan kimsenin sol tarafa selam verdikten sonra ‘cemaatten herhangi birinin konuşması gibi’ namazı bozacak işler yapma ihtimali olduğu için sadece sağ tarafa selam verip hemen secdeye gitmeye dikkat etmesi gerekmektedir.[3]

[1] Ebû Davud, 876.

[2] Merğınani, el-Hidaye, Mektebetü’l Büşra, I/331.

[3] İbni Abidin, Reddü’l Muhtar, Daru’l Marifet, II/652; Ali el-Kari, Fethu Babi’l-İnaye, DKİ, I/365.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Namaz nasıl kılınır? namazda kişinin elbisesiyle oynaması, namaz adabı, namaz kılarken nelere dikkat edilmeli? namazın edepleri.

Namazda Kişinin Elbiseleriyle Oynamasının Hükmü Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Namazda meşguliyet vardır.” buyurmuştur. Bu sebeple bir kimse namaza durduğu zaman sağıyla veya soluyla meşgul olmak yerine sadece namazla meşgul olmalıdır. Buna binaen Hak Teala’nın huzurundayken gereksiz yere elbise ve azalarla oynamak mekruh sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir