Sehiv secdesi ne zaman yapılmalıdır?

Sehiv secdesi namazın son oturuşunda, namaz içerisindeki hataları telafi etmek maksadıyla yapılan iki secdeden ve bir oturuştan ibarettir. Sehiv secdesini iktiza eden (gerektiren) hatalar ise namaz içerisinde yapılması farz olan bir fiilin tehiri (geciktirilmesi), ikame edilmesi vacip olan bir fiilin ise terki ve geciktirilmesidir.

Sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?

“Her hatadan dolayı selamdan sonra iki secde yapılmalıdır.” [1] gibi hadisi şeriflerin mevcudiyetinden dolayı Hanefi mezhebinde sehiv secdesinin selam verildikten sonra yapılması gerekmektedir.[2] Ancak selam vermeden önce sehiv secdesinin yapılması ise tenzihen mekruh olmakla beraber caizdir.[3]

[1] Sünenü Ebi Davud No:876.

[2] İbni Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, II/151.

[3] İbni Abidin, Reddü’l-Muhtar, Daru’l-Marife, II/653.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Namaz nasıl kılınır? namazda kişinin elbisesiyle oynaması, namaz adabı, namaz kılarken nelere dikkat edilmeli? namazın edepleri.

Namazda Kişinin Elbiseleriyle Oynamasının Hükmü Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Namazda meşguliyet vardır.” buyurmuştur. Bu sebeple bir kimse namaza durduğu zaman sağıyla veya soluyla meşgul olmak yerine sadece namazla meşgul olmalıdır. Buna binaen Hak Teala’nın huzurundayken gereksiz yere elbise ve azalarla oynamak mekruh sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir