Sehiv secdesi yapmayı unutan kimse ne yapmalıdır?

Sehiv kelimesi sehv kökünden türemiş bir kelimedir. Sehv ise Arapçada “unutmak, hata etmek” anlamına gelmektedir. Sehiv secdesi namazın son oturuşunda, namaz içerisindeki hataları telafi etmek maksadıyla yapılan iki secdeden ve bir oturuştan ibarettir. Sehiv secdesini iktiza eden (gerektiren) hatalar ise namaz içerisinde yapılması farz olan bir fiilin tehiri (geciktirilmesi), ikame edilmesi vacip olan bir fiilin ise terki ve geciktirilmesidir. Hükmü vaciptir. Son oturuşta tahiyyat okunup, selam verildikten sonra intikal tekbirlerine riayet edilerek iki secde yapılır ve oturup tekrar tahiyyat, salli-barik ve Rabbena duaları okunarak namazdan çıkılır.[1]

Sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?

Sehiv secdesini terk etmek ise namazı ifsat etmeyeceğinden dolayı sehiv secdesi yapmayı unutan kişinin namazı sahih olur.[2] Ancak yaptığı hatayı telafi etme imkânı bulamadığından namazdaki noksanlık hala bakidir ve bundan dolayı namazı tekrar kılması vaciptir.[3]

[1] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin yay, s.201; Ali el-Kari, Fethu Babi’l-İnaye, DKİ I/365.

[2] İbni Maze, Muhitu’l-Burhani, Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi II/19.

[3] İbni Abidin, Reddü’l-Muhtar, Daru’l-Fikir, I/456.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Namaz nasıl kılınır? namazda kişinin elbisesiyle oynaması, namaz adabı, namaz kılarken nelere dikkat edilmeli? namazın edepleri.

Namazda Kişinin Elbiseleriyle Oynamasının Hükmü Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Namazda meşguliyet vardır.” buyurmuştur. Bu sebeple bir kimse namaza durduğu zaman sağıyla veya soluyla meşgul olmak yerine sadece namazla meşgul olmalıdır. Buna binaen Hak Teala’nın huzurundayken gereksiz yere elbise ve azalarla oynamak mekruh sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir