Pazartesi , Mart 1 2021

Sünnetsiz bir kasap kurban kesebilir mi? Kestiği hayvanın eti yenir mi?

Umumî olarak hayvan boğazlama ve hususî olarak da kurban kesme işini yapacak kimselerde aranan bazı şartlar vardır. Bu şartların başında da kurban kesecek kimsenin Müslüman olma şartı gelmektedir.

Müslüman olduğu halde sünnetsiz olan kimsenin kestiği helal olmakla beraber mekruhtur.[1]


[1] el-Haskefî, Alâüddîn Muhammed b. Alî, “Dürrul Muhtar”, Dâru’l Kütübi’l İlmiyye, 2002, Syf:640

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.