Vekâletle yurtdışında kurban kestirilebilir mi?

Kurban kesmesi vacip olan bir Müslüman bizzat kurbanını kesebildiği gibi birisine vekâlet vererek de kestirebilir. Kudreti olanın kurbanı kendisi kesmesi, gücü yetmeyen kimsenin başında durarak başkasına kestirmesi müstehaptır.[1]  Zira Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Fâtıma validemize: “Ey kızım, sen kurbanın kesilirken yanında hazır bulun. Zira kurban kanının ilk damlasının yere düşmesiyle bütün günahların affedilir.” buyurmuşlardır.

Yine Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), “Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.[2] duasının okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Kurbanı bizzat kesmek veya kesilirken başında bulunmak müstehap olmakla birlikte şart değildir. Dolayısıyla kurbanın dünyanın herhangi bir yerinde kesilmesi üzere vekâlet vermek caizdir. Ancak kesilip-kesilmediğinin takipçisi olmak gerekir.

[1] Fetevâ-İ Hindiye, Cilt:5 Syf:370

[2] En‘am, 6/162

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir