Pazartesi , Mart 1 2021

Adak kurbanı kesen kimse, kurbanın etinden yiyebilir mi?

Adak kurbanı kesen kimse, usulü[1]-füru‘[2], bakmakla yükümlü olduğu kişiler, zimmiler ve zenginler adak kurbanından yiyemezler. Eğer bunlardan birisi adak kurbanından yerse, yenilen etin değeri fakirlere tasadduk edilir. Adak ancak fakirlere yedirilir ya da tasadduk edilir.[3]

Burada adak ile murat edilen kişinin adayıp üzerine vacip kıldığı kurbandır. Zira nezir iki kısımdır:

Birincisi: Kurban sahibinin, kurban bayramı günlerinde üzerine vacip olan kurbanı ifade etmek için nezir lafzını kullanmasıdır. Bu kişi şayet zengin ise sadece bir kurban kesmesi yeterlidir ve bu kurbandan kendisi, usul ve füru‘ istifade edebilir. Ancak nezrettiği vakitte fakir olup, kurban bayramı günlerinde zengin olursa biri adak biri bayram kurbanı olmak üzere iki kurban kesmesi gerekir. Adak kurbanı olarak kestiğinden kendisi, usul ve füru‘ yiyemez.

İkincisi: Kişinin kurban bayramı günlerinde keseceği kurbandan haber vermeksizin başlıca yaptığı adaktır. Böyle bir kişinin kurban kesmesi vacip olduğu gibi kurbanın etini tasadduk etmesi de vaciptir. Kendisi, usul ve füru‘, bakmakla yükümlü olduğu kimseler ve zenginler bu kurbanın etinden yiyemezler.

[1] Anne, babası ve bunların anne babaları…

[2] Çocukları, torunları ve onların çocukları…

[3] Fetevâ-i Hindiye, V, 371.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.