Adak kurbanı kesen kimse, kurbanın etinden yiyebilir mi?

Adak kurbanı kesen kimse, usulü[1]-füru‘[2], bakmakla yükümlü olduğu kişiler, zimmiler ve zenginler adak kurbanından yiyemezler. Eğer bunlardan birisi adak kurbanından yerse, yenilen etin değeri fakirlere tasadduk edilir. Adak ancak fakirlere yedirilir ya da tasadduk edilir.[3]

Burada adak ile murat edilen kişinin adayıp üzerine vacip kıldığı kurbandır. Zira nezir iki kısımdır:

Birincisi: Kurban sahibinin, kurban bayramı günlerinde üzerine vacip olan kurbanı ifade etmek için nezir lafzını kullanmasıdır. Bu kişi şayet zengin ise sadece bir kurban kesmesi yeterlidir ve bu kurbandan kendisi, usul ve füru‘ istifade edebilir. Ancak nezrettiği vakitte fakir olup, kurban bayramı günlerinde zengin olursa biri adak biri bayram kurbanı olmak üzere iki kurban kesmesi gerekir. Adak kurbanı olarak kestiğinden kendisi, usul ve füru‘ yiyemez.

İkincisi: Kişinin kurban bayramı günlerinde keseceği kurbandan haber vermeksizin başlıca yaptığı adaktır. Böyle bir kişinin kurban kesmesi vacip olduğu gibi kurbanın etini tasadduk etmesi de vaciptir. Kendisi, usul ve füru‘, bakmakla yükümlü olduğu kimseler ve zenginler bu kurbanın etinden yiyemezler.

[1] Anne, babası ve bunların anne babaları…

[2] Çocukları, torunları ve onların çocukları…

[3] Fetevâ-i Hindiye, V, 371.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir