Pazartesi , Mart 1 2021

Çalınmış bir hayvanın kurban edilmesi caiz midir?

Kurbanın, kesen kimsenin mülkünde olması şarttır. Hırsızlık , gasp ve fasit alışveriş ile malik olunan (mesela çalınmış) hayvanın kurban edilmesi, ancak kıymeti ödendikten sonra caiz olur.[1]

Emanet, ariyet ve rehin olarak kişinin elinde bulunan hayvanın kurban olması caiz olmaz. Bazıları, “Rehin aldığı hayvanı kurban olarak kesse caiz olur.” demişlerdir ancak zahir olan kurban olmamasıdır.[2]


[1] Fetevâ-i Hindiye, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000, 5/374.

[2] İbn Abidin, Reddu’l-Muhtâr, Dâru’l-Âlemi’l-Kütüb, 2003, 9/478.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.