Salı , Ocak 19 2021

Akika kurbanı kesmenin hükmü nedir?

Akika kurbanı, doğum münasebetiyle şükür için kesilen kurbandır. Doğan erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir ya da her ikisi için bir tane akika ismiyle kesilir. “Doğumun yedinci, on dördüncü, yirmi birinci ya da yirmi dördüncü gününde boğazlanır.” denilmiştir. Hanefi mezhebinin üç imamına göre yedinci gününde çocuğun saçı kesilir; saç ağırlığınca altın ya da gümüş sadaka verilir ve akika kurbanı kesilir.[1]

Şâfî ve Hanbelî mezheplerine göre erkek için iki, kız için bir akika kurbanı kesmenin hükmü kuvvetli sünnettir. Hanefî mezhebinde akika kesmenin uygun olmadığını söyleyenler varsa da kabul edilen görüşe göre müstehaptır.

[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/336.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kasap Besmele Çektikten Sonra Dünya Kelamı Konuşsa ve Hayvanı Boğazlasa Hükmü Ne Olur?

Kasap Besmele Çektikten Sonra Dünya Kelamı Konuşsa ve Hayvanı Boğazlasa Hükmü Ne Olur?

Hayvan boğazlarken dikkat edilmesi gereken en mühim şey, boğazlamanın besmele ile yapılmasıdır. Besmelenin akabinde başka işle meşgul olmadan hemen kesmek şarttır.

Bir cevap yazın