Pazar , Şubat 28 2021

Akika kurbanı ne zaman kesilmelidir?

Akika kurbanı, doğan erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir ya da her ikisi için bir tane akika ismiyle kesilir. “Doğumun yedinci, on dördüncü, yirmi birinci ya da yirmi dördüncü gününde boğazlanır.” denilmiştir. Ancak bu günlerin dışında da kesilebilir.

Hanefi mezhebinin üç imamına göre yedinci gününde çocuğun saçı kesilir; saç ağırlığınca altın ya da gümüş sadaka verilir ve akika kesilir.[1]

Erkek için de kız için de kurban olabilecek koyunlardan bir tane kesmek, Sadru’ş-Şeri‘’ya göre mübah, İmam Tahâvî’ye göre nafile ibadettir. Bu kurbanın eti pişirilmeden ya da pişirilerek fakirlere tasadduk edilir. Fakirlere davet vermek de caizdir. Akika kurbanından kesen kimsenin yemesi de caizdir.[2]

[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/336.

[2] https://mesihat.com/akika-kurbaninin-eti-yenir-mi

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.