Allah’ın Kanunları Değişir Mi?

SUAL

Bakara-106. “Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah’ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misin?

Hac-52. “Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah, ayetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nahl-101. “Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Rad-39. “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır.

Aşağıdaki ayetlerde ise farklı söylenir:

Fatır-43. “… Hayır! Sen Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın.

Feth-23. “… Allah kanununda hiçbir değişiklik bulamazsınız.

Bu ayetler arasında çelişki yok mudur?

CEVAP

Kur’an-ı Kerim’de hata bulmaya çalışan kimselerin yaptıkları şey, bağlamları farklı olan ayet-i kerimeleri, aynı şeyin zıttını söylüyor gibi göstermeye çalışmaktır.

Mesela yukarıda sanki birbirinin zıttını ifade ediyor gibi gösterilen ayet-i kerimelerin birbirleri ile pek alakaları yoktur. Değişimi ifade eden ayet-i kerimeler, Allah’ın bazı hükümleri bazıları ile değiştirmesini ifade eder. Mesela İslam’ın evvelinde içki haram değildi daha sonra haram edildi. Aynı şekilde kıble Mescid-i Aksa’ya doğru idi sonra Kâbe’ye çevrildi. Şimdi buradaki değişiklik aslında Allah’ın kanunlarının değişmesi değildir. Zira Allah’ın kanunu: “Şu tarihe kadar içki helal, şu tarihten sonra haramdır.” şeklindedir. Burada hükümler insanlara göre değişmiştir. Kısacası Allah’ın emirleri yeryüzünde yaşayan insanların yaşadıkları zamanlara göre değişiklik gösterebilir ancak bu Allah’ın kanunlarının değişmesi değil, zamanın değişmesinden dolayı farklı kanunların yürürlüğe girmesidir.

Farklı bir misal vermek gerekirse Allah’ın kanunlarından birisi kendisine iman etmeyenleri ebedi olarak cehennemde yakacak olmasıdır. Bu Âdem’den (aleyhi’s-selam) beri değişmemiş ve değişmeyecek bir kuraldır. Ancak Allah’ın başka bir kuralı, Müslümanların bir süre Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılmaları vakti gelince de Kâbe’ye döndürülmeleridir. Bu vaktin gelmesi ile Allah’ın kanununun Kâbe’ye dönmeyi gerekli kılması, Allah’ın kanununun değişmesi değil bilakis tam olarak uygulanmasıdır.

Kısacası değişim kulların nazarındadır. Allah katında bir değişiklik yoktur.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir