Cumartesi , Nisan 17 2021

Allah’ın Kanunları Değişir Mi?

SUAL

Bakara-106. “Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah’ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misin?

Hac-52. “Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah, ayetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nahl-101. “Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Rad-39. “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır.

Aşağıdaki ayetlerde ise farklı söylenir:

Fatır-43. “… Hayır! Sen Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın.

Feth-23. “… Allah kanununda hiçbir değişiklik bulamazsınız.

Bu ayetler arasında çelişki yok mudur?

CEVAP

Kur’an-ı Kerim’de hata bulmaya çalışan kimselerin yaptıkları şey, bağlamları farklı olan ayet-i kerimeleri, aynı şeyin zıttını söylüyor gibi göstermeye çalışmaktır.

Mesela yukarıda sanki birbirinin zıttını ifade ediyor gibi gösterilen ayet-i kerimelerin birbirleri ile pek alakaları yoktur. Değişimi ifade eden ayet-i kerimeler, Allah’ın bazı hükümleri bazıları ile değiştirmesini ifade eder. Mesela İslam’ın evvelinde içki haram değildi daha sonra haram edildi. Aynı şekilde kıble Mescid-i Aksa’ya doğru idi sonra Kâbe’ye çevrildi. Şimdi buradaki değişiklik aslında Allah’ın kanunlarının değişmesi değildir. Zira Allah’ın kanunu: “Şu tarihe kadar içki helal, şu tarihten sonra haramdır.” şeklindedir. Burada hükümler insanlara göre değişmiştir. Kısacası Allah’ın emirleri yeryüzünde yaşayan insanların yaşadıkları zamanlara göre değişiklik gösterebilir ancak bu Allah’ın kanunlarının değişmesi değil, zamanın değişmesinden dolayı farklı kanunların yürürlüğe girmesidir.

Farklı bir misal vermek gerekirse Allah’ın kanunlarından birisi kendisine iman etmeyenleri ebedi olarak cehennemde yakacak olmasıdır. Bu Âdem’den (aleyhi’s-selam) beri değişmemiş ve değişmeyecek bir kuraldır. Ancak Allah’ın başka bir kuralı, Müslümanların bir süre Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılmaları vakti gelince de Kâbe’ye döndürülmeleridir. Bu vaktin gelmesi ile Allah’ın kanununun Kâbe’ye dönmeyi gerekli kılması, Allah’ın kanununun değişmesi değil bilakis tam olarak uygulanmasıdır.

Kısacası değişim kulların nazarındadır. Allah katında bir değişiklik yoktur.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

KÖTÜLÜK PROBLEMİ

İmtihan olan bu dünyayı; sıkıntı, dert ve hiçbir musibetin olmadığı cennet ile karıştırmamak lazım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir