Bayram Namazından Önce Kurban Kesilir Mi?

Şehir gibi toplu yaşanılan yerlerde bayram günü sabah kadın ve erkeğin kurban kesmesinden evvel en azından bir yerde kurban bayramı namazının kılınmış olması şarttır. Zira birinci gün zevalden önce bayram namazı kılınmadan kurban kesmek caiz değildir.[1] Bayram namazı kılınmamış olsa da birinci gün zevalden (günün yarısından) sonra; ikinci ve üçüncü günlerin tamamında kurban kesmek caizdir.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) “Namazdan önce kurbanını kesen onu iade etsin (tekrar kessin.)” buyurmuştur.[2] Binaenaleyh, Hanefi mezhebine göre şehirde yaşayan kimselerin bayram namazından önce kurban kesmeleri durumunda kurbanın iadesi (tekrar kesmesi) gerekir. Şafi mezhebine göreyse imsaktan sonra iki rekât namaz kılacak ve hutbe okuyacak kadar vaktin geçmesi yeterlidir. Bu kadar vakit geçtikten sonra bayram namazı kılınmamış olsa da kurban kesilebilir.[3]

Şehir dışında yaşadıklarından kendilerine bayram namazı vacip olmayan karye ehli (köy ahalisi) ise bayramın birinci günü imsak vaktinden sonra kurbanlarını kesebilirler.[4]

[1]  İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/318.

[2] Buhârî, 984.

[3] İbn Hacer el-Heytemî, Tuhfetü’l-Muhtâc, Dâr-u İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, IX/354.

[4] Şehzâde, Mecmeu’l-Enhûr, DKİ, IV/169.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir