Perşembe , Mart 4 2021

Bayram Namazından Önce Kurban Kesilir Mi?

Şehir gibi toplu yaşanılan yerlerde bayram günü sabah kadın ve erkeğin kurban kesmesinden evvel en azından bir yerde kurban bayramı namazının kılınmış olması şarttır. Zira birinci gün zevalden önce bayram namazı kılınmadan kurban kesmek caiz değildir.[1] Bayram namazı kılınmamış olsa da birinci gün zevalden (günün yarısından) sonra; ikinci ve üçüncü günlerin tamamında kurban kesmek caizdir.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) “Namazdan önce kurbanını kesen onu iade etsin (tekrar kessin.)” buyurmuştur.[2] Binaenaleyh, Hanefi mezhebine göre şehirde yaşayan kimselerin bayram namazından önce kurban kesmeleri durumunda kurbanın iadesi (tekrar kesmesi) gerekir. Şafi mezhebine göreyse imsaktan sonra iki rekât namaz kılacak ve hutbe okuyacak kadar vaktin geçmesi yeterlidir. Bu kadar vakit geçtikten sonra bayram namazı kılınmamış olsa da kurban kesilebilir.[3]

Şehir dışında yaşadıklarından kendilerine bayram namazı vacip olmayan karye ehli (köy ahalisi) ise bayramın birinci günü imsak vaktinden sonra kurbanlarını kesebilirler.[4]

[1]  İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/318.

[2] Buhârî, 984.

[3] İbn Hacer el-Heytemî, Tuhfetü’l-Muhtâc, Dâr-u İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, IX/354.

[4] Şehzâde, Mecmeu’l-Enhûr, DKİ, IV/169.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.