Şafilere imamlık yapan hanefi, sabah namazında kunut okuyabilir mi?

Hanefi mezhebinde kunut sadece deprem, savaş, doğal afetler gibi musibet ve bela dönemlerinde yapılır. Bunun dışında mezhepte sabah namazında kunut yoktur. Şafilere imamlık yapan hanefi kardeşlerimiz kunut meselesinde (telfîke düşmemek kaydıyla)[1] ya şafileri taklit eder yahut Müslümanların içerisine düşmüş olduğu musibetleri niyet ederek Hanefi mezhebine göre kunut okuyabilir.[2]  

[1] Telfik: Fıkhi bir meselede birkaç mezhebin görüşünü bir araya getirip, hiçbir mezhepte olmayan bir hükümle amel etmek manasında kullanılan bir terimdir. Sözgelimi Abdestli bir kimsenin hem kadına dokunduğu hem vücudundan kan aktığı halde birinci durumun Hanefî, ikincisinin Şâfiî mezhebine göre abdesti bozmadığı hükümlerini bir araya getirip kendini abdestli sayması gibi. Vucuttan kan çıkması ve kadına dokunmak ile beraber abdestin bozulmayacağını dört mezhepten hiç kimse söylememiştir.

[2] İbn Abidîn, Reddü’l Muhtâr, Dâru’l Fikr, II/11.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Namaz nasıl kılınır? namazda kişinin elbisesiyle oynaması, namaz adabı, namaz kılarken nelere dikkat edilmeli? namazın edepleri.

Namazda Kişinin Elbiseleriyle Oynamasının Hükmü Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Namazda meşguliyet vardır.” buyurmuştur. Bu sebeple bir kimse namaza durduğu zaman sağıyla veya soluyla meşgul olmak yerine sadece namazla meşgul olmalıdır. Buna binaen Hak Teala’nın huzurundayken gereksiz yere elbise ve azalarla oynamak mekruh sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir