Şafilere imamlık yapan hanefi, sabah namazında kunut okuyabilir mi?

Hanefi mezhebinde kunut sadece deprem, savaş, doğal afetler gibi musibet ve bela dönemlerinde yapılır. Bunun dışında mezhepte sabah namazında kunut yoktur. Şafilere imamlık yapan hanefi kardeşlerimiz kunut meselesinde (telfîke düşmemek kaydıyla)[1] ya şafileri taklit eder yahut Müslümanların içerisine düşmüş olduğu musibetleri niyet ederek Hanefi mezhebine göre kunut okuyabilir.[2]  

[1] Telfik: Fıkhi bir meselede birkaç mezhebin görüşünü bir araya getirip, hiçbir mezhepte olmayan bir hükümle amel etmek manasında kullanılan bir terimdir. Sözgelimi Abdestli bir kimsenin hem kadına dokunduğu hem vücudundan kan aktığı halde birinci durumun Hanefî, ikincisinin Şâfiî mezhebine göre abdesti bozmadığı hükümlerini bir araya getirip kendini abdestli sayması gibi. Vucuttan kan çıkması ve kadına dokunmak ile beraber abdestin bozulmayacağını dört mezhepten hiç kimse söylememiştir.

[2] İbn Abidîn, Reddü’l Muhtâr, Dâru’l Fikr, II/11.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

İslam dininde ve önceki dinlerde namaz ibadeti. Detaylı ve özet haliyle İslam'da namaz, şartları, vakitleri, türleri vb. konular

Namaz | İslam’da ve Diğer Dinlerde Namaz İbadeti

Namaz kelimesinin Arapça karşılığı “salât” olup sözlük anlamı dua etmek demektir. Arap şairler “salât” kelimesini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir