Salı , Ocak 19 2021

Dini Usullere Göre Kurban Kesimi Nasıl Yapılmalıdır?

İslam dini, hayvanların boğazlanması hususunda bazı kaideler koymuştur. Bu kaideler, kurban kesimi için geçerli olduğu gibi, kurban haricinde et için kesilen hayvanlarda da geçerlidir.

Kurban kesimi yapılarken dikkat edilecek en önemli husus, kesimin besmele ile yapılmasıdır. İslâmî bir kesim, “Bismillahi Allah-ü Ekber” diyerek yahut sadece “Bismillah” diyerek yapılır. Besmele ile kesim işinin arasının ayrılmaması gerekir. [1] Besmelenin kasten terk edilmesi durumunda hayvan murdar olup etinin yenmesi haram olacaktır.

Bir engel bulunmuyorsa hayvan kıbleye doğru yatırılmalıdır. Hayvanı kıbleye yöneltmeyi terk etmek mekruhtur.[2] Deve haricindeki hayvanlar için, eziyet vermeden kıbleye yönelecek şekilde sol yanları üzerine yatırmak; ayaklarından üçünü bağlamak ve yukarıda kalan sağ arka bacağı boş bırakmak uygundur.[3] Büyükbaş hayvanın dört ayağını bağlamakta da bir beis yoktur. Çünkü bu kolaylık içindir. Fıkıh kitaplarının çoğunda hayvanın boynunun göğüs ile çene arasında istenilen yerden kesilmesinin caiz olduğu geçmektedir.[4]

Hayvanı kesileceği yere kadar ayağından çekerek, sürükleyerek götürmek mekruhtur.[5] Kurban kesim aleti bıçaktır. Bıçaktan başka şeyle kesmek mekruh olduğu gibi, keskin olmayan bıçakla kesmek de mekruhtur.[6] Keskin olmayan bıçağı birkaç defa kaldırıp tekrar hayvanın boğazına vurmak mekruhtur.[7] Murdar iliğe kadar (omurilik) bıçağı birden indirerek kesmek mekruhtur. Hayvanı faydasız incitmek mekruhtur. Hayvan kesildikten sonra vücudunun hareketi durmadan derisini yüzmek mekruhtur. Başını da birden kesip gövdeden ayırmak mekruhtur.[8] Hasılı kelam; hayvana eziyet verecek her şey dinimizce sakıncalı görülmüştür.

[1]  Vahdetî, Mühtedi’l-Enhur ilâ Mülteka’l-Ebhur, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Reisülküttâb, 289, 356.

[2]  Halebî, Mülteka’l-Ebhûr, Yasin Yayınevi, 418.

[3]Vahdetî, 291.

[4]Vahdetî, 290.

[5]  Haskefî, Dürru’l-Muhtâr, DKİ, 640.

[6]Vahdetî, 291.

[7]Dürru’l-Muhtâr, 640.

[8]Vahdetî, 291.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kasap Besmele Çektikten Sonra Dünya Kelamı Konuşsa ve Hayvanı Boğazlasa Hükmü Ne Olur?

Kasap Besmele Çektikten Sonra Dünya Kelamı Konuşsa ve Hayvanı Boğazlasa Hükmü Ne Olur?

Hayvan boğazlarken dikkat edilmesi gereken en mühim şey, boğazlamanın besmele ile yapılmasıdır. Besmelenin akabinde başka işle meşgul olmadan hemen kesmek şarttır.

Bir cevap yazın