Evlilikle Alakalı Ayetler ve Hadisler

Evlilik Hakkında Ayet-i Kerimeler

 “Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan câriye ile yetinin; bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.[1]

İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içinde iseler Allah lütfu ile onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah’ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir.[2]

“Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü’minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.”[3]

Evlenilmesi Haram Olanlarla İlgili Ayetler

İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye, sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle, sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar, Allah ise izni ile cennete ve bağışlanmaya çağırır, gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar.[4]

“Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikâhladığı kadınlarla evlenmeyin; çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.”[5]

“Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (evliliğiniz son bulduğunda) kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” [6]

“Elinizin altında bulunan câriyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı; Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir ile) istemeniz size helâl kılındı. Onlarla karı-koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.” [7]

Evlilik Hakkında Hadis-i Şerifler

Ey gençler! İçinizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Zira evlilik gözü ve namusu korumanın en etkili yoludur. Evliliğe gücü yetmeyenler de oruç tutsun. Zira oruç (şehveti kestiğinden) onun için (harama düşmekten koruyan bir) kalkandır.[8]

Nikâh benim sünnetlerimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse o benden değildir. Evlenin zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.[9]

Evlenin zira ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. Hristiyanların ruhbanlığı gibi yollara başvurmayın.[10]

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ashabından bazı kimseler, Efendimizin eşlerine Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in evinde yaptıkları amelleri sordular. Aldıkları cevaplara binaen onlardan bazıları, “Asla kadınlarla evlenmeyeceğim.”; bazıları, “Asla et yemeyeceğim.” bazıları, “Asla yatakta uyumayacağım.” gibi sözler söylediler. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bunları haber alınca hutbeye çıktı, Allah’a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: “Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar. Hâlbuki ben bazen namaz kılarım, bazen uyurum. Bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir.[11]

Kadın, malı, soyu, güzelliği ve dini olmak üzere dört sebepten nikâhlanır. Sen dindar olanı seç ki, bereketlenesin.[12]

Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bizi evliliğe teşvik eder; bekâr durmaktan şiddetli şekilde sakındırır ve şöyle derdi:Doğurgan kadınlarla evlenin! Zira ben kıyamet günü diğer Peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.[13]

Dünya’nın tamamı nimettir. Dünya nimetlerinin en hayırlısıysa saliha bir kadındır.[14]

Cabir b. Abdullah (radıyallahu anh) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in zamanında dul bir kadınla evlendi. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) evlendiği hanımın dul mu bakire mi olduğunu kendisine sordu. Dul olduğu cevabını alınca şöyle buyurdu: “Kendisiyle oynaşacağın bir bakire ile evlenseydin daha iyi olmaz mıydı?[15]

 “Rızkı nikâh ile arayın.[16]

Kadınlarla evlenin zira onlar (eşlerinin yanına) mal ile gelirler (yani Allah onlar sebebiyle sizi rızıklandırır.)[17]

İffetli olmak için evlenen kimseye yardım etmek Allah üzerine bir haktır.[18]

Kul evlendiği vakit dininin yarısını tamamlar. Diğer yarısı hususunda Allah’tan korksun.”[19]

“Sizin en şerlileriniz bekârlarınızdır. Ölülerinizin en rezilleri de bekâr olanlarınızdır.”[20]


[1] Nisâ Sûresi, 3

[2] Nûr Sûresi, 32

[3] Mâide Sûresi, 5

[4] Bakara Sûresi, 221

[5] Nisâ Sûresi, 22

[6] Nisâ Sûresi, 23

[7] Nisâ Sûresi, 24

[8] İbn Mâce, Nikâh, 1

[9] İbn Mâce, Nikâh, 1

[10] el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VII, 125, No: 13457.

[11] Müslim, Nikâh, 3384

[12] Buhârî, Nikâh, 16

[13] el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VII, 131, No: 13476.

[14] Müslim, Razâ‘, 64

[15] Buhârî, Nikâh, 121

[16] es-Suyûtî, el-Câmiu‘s-Sağîr, I, 126, No: 1567.

[17] es-Suyûtî, el-Câmiu‘s-Sağîr, I, 126, No: 1567.

[18] es-Suyûtî, el-Câmiu‘l-Ehâdîs, XXXXI, 327, No: 45042.

[19] es-Suyûtî, el-Câmiu‘l-Ehâdîs, II, 473, No: 1625.

[20] Ahmed b. Hanbel, XXXV, 355, No: 21450.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Resmi nikah kıymak gerekli midir?

Resmi kurumlar tarafından onaylanmamış nikâh akitlerine özellikle kız tarafının itibar ve tevessül etmemesi tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir