Pazar , Şubat 28 2021

Ezanın hükmü nedir?

Ezanın hükmü nedir?

Hanefi alimlerin çoğuna göre; ezan, erkekler için vacip kuvvetinde sünneti müekkeddir. Bazıları ise başlı başına bir vacip olduğunu söylemişlerdir. Hanefi mezhebi imamlarımızdan İmam-ı Muhammed’den (r.h) nakledilen bir rivayette;

“Bir belde ehli, ezanı terk etmeye dair karar alsalar onlarla savaşırım. Bir kimse ezanı kasten terk etse ona dayak attırır ve onu hapse atarım”

sözünün ezanın vacip olmasına delalet ettiğini söylemişler ve bu nakili delil olarak almışlardır. Fakat Hanife alimlerinin çoğunluğunun görüşü ise ezanın sünnet-i müekked olması yönündedir.[1]


[1] İbni Âbidin, Reddu’l Muhtar, I, 384; Şürünbülâlî, Meraku’l Felah, I, 78; Kâsânî, Bedâiu’s Sanâ’î, I, 147

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Tahiyyat sebebiyle sehiv secdesi, ikinci rekatta oturmayı unutmak, dördüncü rekatta ayağa kalmak, ettehiyyatü okumayı unutmak

Tahiyyat Sebebiyle Sehiv Secdesi Gerektiren Bazı Durumlar

Birinci ve ikinci oturuşlarda teşehhüdde bulunmak (tahiyyat okumak) vaciptir. Bu durumda Ettahiyyatü okumayı unutmak sebebiyle sehiv secdesi yapmak vacip olacaktır.