Hediye Edilen Şeyler Zekat Sayılabilir Mi?

Hediye, fakir bir kimseye verilmiş ve hala o kimsenin elinde ise zekata niyet edilebilir ve zekat geçerli olur. Ayrıca kişi zekata niyet edip karşı tarafa verirken hediye olduğunu söylese sahih olan görüşe göre zekatını vermiş olur.[1]


[1] İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtar, Daru’l-Fikir, II, .268; İbn Nuceym, el-Bahrü’r-Râik, Daru’l-Kütübi’l-İslami, II, 228.

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Temlik nedir? Zekatta şart koşulan temlik nasıl yerine getirilir? Zekat veren kişinin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Zekât ibadetindeki temlik şartı nedir?

Mali bir ibadet olan zekâtın en önemli şartı temliktir.[1] Temlik, bir malı, mülkiyeti geçecek şekilde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir