Hediye Edilen Şeyler Zekat Sayılabilir Mi?

Hediye, fakir bir kimseye verilmiş ve hala o kimsenin elinde ise zekata niyet edilebilir ve zekat geçerli olur. Ayrıca kişi zekata niyet edip karşı tarafa verirken hediye olduğunu söylese sahih olan görüşe göre zekatını vermiş olur.[1]


[1] İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtar, Daru’l-Fikir, II, .268; İbn Nuceym, el-Bahrü’r-Râik, Daru’l-Kütübi’l-İslami, II, 228.

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Arazi Mahsullerinin Zekâtı. Dinde öşür nedir nasıl verilir? öşür vergisi nedir? Öşrün farz olmasının şartları nelerdir?

Öşür | Arazi Mahsullerinin Zekâtı

Gökten yağdıran, yerden bitiren ve vermiş olduğu nimetlerin bir kısmının infak edilmesini, “Ey iman edenler! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir