Hediye Edilen Şeyler Zekat Sayılabilir Mi?

Hediye, fakir bir kimseye verilmiş ve hala o kimsenin elinde ise zekata niyet edilebilir ve zekat geçerli olur. Ayrıca kişi zekata niyet edip karşı tarafa verirken hediye olduğunu söylese sahih olan görüşe göre zekatını vermiş olur.[1]

[1] İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtar, Daru’l-Fikir, II, .268; İbn Nuceym, el-Bahrü’r-Râik, Daru’l-Kütübi’l-İslami, II, 228.

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Zekat parça parça taksitle ödenebilir mi? Taksitle zekat ödemek caiz olur mu? Zekat ne zaman verilmelidir? Zekatın kazası var mı

Zekât Taksitle Parça Parça Ödenebilir Mi?

Zekât dinen zengin sayılan kişilerin vermekle mükellef olduğu mali bir ibadettir. Kişi bu ibadeti uygun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir