Pazartesi , Mart 8 2021

Dini nikahın şartları nelerdir?

Hanefi mezhebine göre nikahın şartları şunlardır:

1- Ehlinden sadır olacak icap ve kabul.

Yani evlenmelerinden şeri bir mahsur bulunmayan kadın ve erkeğin, “Seninle evlendim, seni nikâhıma aldım, seninle evlenmeyi kabul ettim.” gibi evliliği onayladıklarını ifade etmeleri.

2- İcap ve kabule şahitlik yapacak, şahitlik şartlarına haiz iki erkek yahut bir erkek ve iki kadın.[1]

3- Evlenecek (bekâr) kızın velisinin (baba yahut dede) izni.

Bu şartlar altında kıyılacak nikâh geçerli olacaktır. Nikâh esnasında mehiri beyan etmek güzeldir lakin bu nikahın şartları arasında değildir.[2] Mehir vaciptir lakin nikâh esnasında zikredilmesi vacip değildir. Mehir belirlemeden yapılan nikâhlarda mehr-i misil geçerli olacaktır.[3]


[1] Merginânî, el-Hidâye, Mektebetü’l-Büşrâ, III, 3-5.

[2] el-Hidâye, III, 53.

[3] el-Hidâye, III, 55.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Mehrin En Azı Ne Kadardır?

Mehir, ilişkiye girme hakkının mukabili olarak erkeğin, ister beyan etmesiyle mehr-i müsemma olarak ister sahih nikâh akdiyle mehr-i misil olarak kadına vermesi vacip olan maldır.