Düğünden önce dini nikâh yapılır mı?

Günümüzde düğün adı altında yapılan merasimin İslâmî temeli, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in evlenen kimselere ziyafet vermelerini tavsiye etmesidir.[1] Nikâh akdi sonrası insanlara yemek ikram etmek, ziyafet tertip etmek sünnettir.

Düğün merasiminin, bu anlatılanlar dışında, nikâh hükümlerine taalluk eden bir yönü yoktur. Evlilik düğün ile değil, nikâh akdi ile tesis edilmektedir.Ancak şu kadar var ki, cemiyetimizde kadın ve erkeğin evliliği hususunda düğün esas olarak kabul edilmekte, düğünden önce tarafların ayrılıkları daha kolay vuku bulmaktadır. Aynı zamanda yaşadığımız dönemde dini nikâhın taraflar için herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamakta, bu da özellikle kız tarafını mağdur etmektedir. Bu nedenle düğünden önce nikâh yapılması ve evlilik hayatının yaşanmaya başlaması birçok mahzurlu duruma sebebiyet verebilmektedir.

Netice olarak düğün olsun olmasın nikâh yapılmasında herhangi bir dini mahzur söz konusu değildir. Evlilik akdinde asıl bağlayıcı olan nikâhtır. Ancak mahzurlardan sakınmak ve özellikle kız tarafı için mağduriyet oluşmaması adına nikâh ve düğün arası çok uzatılmamalı; taraflar bu ara dönemde birbirlerine nikâhsız gibi davranmalıdır.


[1] Buhârî, Buyû‘, 1.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Resmi nikah kıymak gerekli midir?

Resmi kurumlar tarafından onaylanmamış nikâh akitlerine özellikle kız tarafının itibar ve tevessül etmemesi tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir