Zekat Almayı Engelleyen Zenginliğin Ölçüsü Nedir?

Asli ihtiyaçların dışında kişiye ait olan menkul ve gayrimenkullerin değerinin nisaba (96 gram altın) ulaşması durumunda kişinin zekat alması caiz değildir. Bu kimseye kurban kesmek ve fıtır sadakası vermek vacip olur.[1]

Kocası borçlu olan zengin kadına zekât verilir mi?

İslam fıkhına göre karı-kocanın mülkiyeti birbirinden bağımsızdır, müşterek değildir. Dolayısıyla evli kimselerin malları ayrı ayrı değerlendirilir. Kadının nafakasının kocaya ait olması, mallarının ortak olması manasına gelmez. Koca belki fakir olur; fakat bunun kadının mal varlığına hiçbir tesiri yoktur. Netice olarak kocası fakir dahi olsa, kadınının mal varlığı nisap miktarına ulaşmışsa zekât alması caiz olmaz. Nisap miktarı malı para ve ticaret malı gibi nâmi mallardan ise zekât vermesi gerekir.

[1] Mevsılî, el-İhtiyar, Matbaatü’l-Halebi, I, 122

Hakkında Muhammed DERVİŞ

Ayrıca Bakınız

Arazi Mahsullerinin Zekâtı. Dinde öşür nedir nasıl verilir? öşür vergisi nedir? Öşrün farz olmasının şartları nelerdir?

Öşür | Arazi Mahsullerinin Zekâtı

Gökten yağdıran, yerden bitiren ve vermiş olduğu nimetlerin bir kısmının infak edilmesini, “Ey iman edenler! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir