Mesbuk Ne Demektir?

Mesbuk kelimesi “geride bırakmak, geçmek” anlamına gelen “sebk” mastarından türemiştir. Istılahi anlamda ise “imama namazın evvelinde yetişemeyip birinci rekâtın rükûsundan sonra uyan, imamın kendisini bir veya daha fazla rekât geçmiş olduğu kimse” için kullanılmaktadır. Bu durumda ilk rekâtın rükûsundan sonra imam selam verinceye kadar ona uyan herkes mesbuk hükmündedir.[1]

[1] El-Mevsüâtü’l Fıkhiyye, XXXV/185; Burhaneddin el-Buhari, el-Muḥîṭü’l-Burhânî, Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, II/370;  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin yay, s.198.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Namaz nasıl kılınır? namazda kişinin elbisesiyle oynaması, namaz adabı, namaz kılarken nelere dikkat edilmeli? namazın edepleri.

Namazda Kişinin Elbiseleriyle Oynamasının Hükmü Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Namazda meşguliyet vardır.” buyurmuştur. Bu sebeple bir kimse namaza durduğu zaman sağıyla veya soluyla meşgul olmak yerine sadece namazla meşgul olmalıdır. Buna binaen Hak Teala’nın huzurundayken gereksiz yere elbise ve azalarla oynamak mekruh sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir