Milli piyango oyunlarına katılmak caiz midir?

Allah (azze ve celle) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:  

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?[1]

Bu ayet-i kerimede geçen “meysir” kelimesiyle kastedilen kumardır. [2] Tarafların ortaya para veya mal koyup, ister hızlı koşma, çok yeme gibi hünerlerle olsun; isterse zar atma gibi tesadüfle olsun taraflardan birinin veya birkaçının ortaya konulanı aldıkları her muamele kumardır.[3]

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şeriflerde kumar oynamayı ve zar kullanmayı yasaklamış[4] ve şöyle buyurmuştur: “Kim zar (tavla) ile oynarsa Allah ve Rasulüne isyan etmiş olur.[5]

İslam, insanların ibadet hayatlarını tanzim ettiği gibi içtimaı hayatlarını da tanzim etmektedir ve İslam dinine göre haksız kazanç sağlamak caiz değildir. Allah (azze ve celle) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.[6] buyurarak Müslümanları helal ticarete davet etmiş ve haksızlıkları yasaklamıştır. Kumar gibi oynayanların yüzde doksanının hemen, yüzde onunun ise bir vakit sonra kaybettiği, her zaman oynatanın kazandığı bir muamelenin haksız kazanç olduğu izahtan varestedir. Kumar, eninde sonunda bulaşanları sıfıra müncer eden bir pisliktir. Bu hususta halk arasında dolaşan şu söz de ibretliktir: “Düşmanının çocuğuna para ver; kumar oynat. Yeter ki alışsın.

Milli Piyango Oyunlarının Hükmü

İslam dininde bir grup tarafından ortaya mal konulup herhangi bir şekilde birilerinin kaybedip birilerinin kazandığı tüm uygulamalar kumar kabul edilmiş ve bu uygulamaların haram olduğu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle beyan edilmiştir.

Binaenaleyh, bu tür uygulamaların tamamı, hangi kişi yahut kurumun hangi şartlarla yaptığına bakılmaksızın haramdır. Bu gibi organizasyonlara katılmak büyük günahlardandır. Milli piyango oyunları da bu kapsamdadır ve tamamı haramdır. Bu tür organizasyonlardan elde edilecek gelirler de haram para kabilinden sayılır ve tamamının sevap beklenmeksizin fakirlere tasadduk edilmesi gerekir. Zar ile oynanan oyunlar ve tavla gibi hakkında nas bulunan oyunların ortaya mal konulmadan oynanması da caiz değildir.[7]

[1] Bakara, 90-91.

[2] Ebû Bekir Râzî el-Cessâs, Ahkâmü’l-Kurân, Mevkiü’l-İslâm, II/328.

[3] Muhammed Amîm el-Bereketî, et-Ta‘rîfâtü’l-Fıkhiyye, DKİ, I/222.

[4] Ebû Dâvud, 3685.

[5] İbn Mâce, 3762.

[6] Nisâ, 29.

[7] İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/348.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

İslam da oyun ve eğlencenin hükmü nedir? bilgisayar oyunlarının hükmü nedir? savaş oyunları oynamak haram mı? satrancın hükmü.

İslam’da Oyun ve Eğlencenin Hükmü | Dinimizde Oyun

Her şeyin hükmünü ve hikmetini beyan eden yüce İslam dini, hiç şüphesiz oyun ve eğlencenin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir