Sene içerisinde yemek için kurban eti saklanabilir mi?

Bir Müslümanın kurban bayramı günlerinde nisap miktarı malı bulunursa kan akıtması vacip olur. Zira hadis-i şerifte: “Kim bir genişlik (kurban kesmek için maddi imkân) bulur da kurban kesmezse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın (bize ve mescidimize yakın olmasın).[1] buyrulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte “Kim bir genişlik (kurban kesmek için maddi imkân) bulur da kurban kesmezse şefaatimize nail olamaz.[2] buyrulmuştur. Yani kurbanda vacip olan, kan akıtmaktır. Hayvanın etinin dağıtılması, sadaka vermek gibi nafile bir ibadettir.

Kurban etinin tamamını tasadduk etmek caiz olduğu gibi tamamını kendine ayırıp hiç dağıtmamak da caizdir. Bu eti kaplara, küplere basıp saklamak da caizdir. Lakin yedirmek ve sadaka olarak dağıtmak daha faziletlidir.  Ancak ailesi kalabalık olan kişinin evinde genişlik olması için tasadduku terk edip kendi evlad-ı iyaline yedirmesi müstehaptır.[3]

Günümüzde, hayat şartları iyi olmayan ve sene içerisinde et alacak maddi genişliğe ulaşamayan kimselerin, aileleri için eti saklamalarında bir beis yoktur. Zira günümüzde yaklaşık 96 gram altınlık yatırımı bulunan bir kimseye kurban vacip olmaktadır. Birçok insan ise kendilerine kurban vacip olmakla birlikte müreffeh bir hayat yaşamamaktadır. Böyle kimselerin sene içerisinde yemek için etin bir miktarını saklamalarında hiçbir beis yoktur. Derin dondurucu edebiyatı yapanlar kendileri hiç kurban kesmeyen kişilerdir ve Türkiye’nin durumundan haberdar değillerdir.


[1] Hâkim en-Nîsâbûrî, “el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn”, 4/228, Hadis Nu: 7628; ed-Dârakutnî, “Sünen”, Hadis Nu: 4743

[2] Enver Şah Keşmîrî, “el-‘Urfu’ş-Şezzî Şerh-u Süneni’t-Tirmizî”, Dâr-u İhyâi’t-Türasî’l-‘Arabiyyi, 2004, 4/60; Farklı lafızla: Taberânî, “Mu‘cemü’l-Kebîr”, Hadis Nu: 11367

[3] Yani etin tamamını saklayıp hapsetmesi caizdir. Zira kurban, kan akıtmaktır. Reddul Muhtar, 9/454.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir