Tadili erkana riayet etmemek sehiv secdesini gerektirir mi?

Sehiv secdesi, namazın son oturuşunda namaz içerisindeki hataları telafi etmek maksadıyla yapılan, iki secdeden ve bir oturuştan ibarettir. Sehiv secdesini iktiza eden (gerektiren) hatalar ise namaz içerisinde yapılması farz olan bir fiilin tehiri (geciktirilmesi), ikame edilmesi (yerine getirilmesi) vacip olan bir fiilin ise terki ve geciktirilmesidir.

Sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?

Tadili erkanın ne olduğu ise Hanefi mezhebinde ihtilaflıdır. Ebu Yusuf’a göre tadili erkan farz olduğu için kasıtlı ya da kasıtsız olarak tadili erkana riayet etmemek sehiv secdesi ile telafi edilemeyecek ve namazın iadesi gerekecektir.

Ebu Hanife ve Muhammet’e göre ise tadili erkan vaciptir. Bu durumda sehven (unutularak veya dalgınlıktan dolayı) tadili erkana riayet etmemek sehiv secdesi ile telafi edilebilecektir. Ancak ihtilaftan kaçınmak için böyle bir namazı tekrar kılmak daha iyidir.[1] Kasıtlı olarak terk edilmesi durumda ise kesinlikle iadesi gerekmektedir.

[1] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin yay, s.143; İbni Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, II/155.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Başı açık namaz kılınır mı? yalnızken başı açık namaz kılınır mı? unutarak başı açık namaz kılmak. Namazda başı açık olabilir mi?

Erkeklerin Başı Açık Namaz Kılmalarının Hükmü Nedir?

Bizleri bunca nimetler ile donatan yüce Rabbimiz, kadınlara örtüyü emrettiği gibi erkeklerinde başlarının örtülü olmasını …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir