Pazar , Şubat 28 2021

Tek Gözü Görmeyen Hayvanın Kurban Edilmesi Caiz Midir?

İki gözü ya da bir gözü görmeyen hayvanın kurban edilmesi caiz değildir.[1]

Hayvanın gözleri tamamen kör olmayıp bozukluk olsa bakılır: Şayet görme duyusunun yarıdan fazlasını kaybetmişse o hayvanın kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Ancak yarıdan daha az kusurlar affedilir. Bu kavil İmameyn’in (rahimehumallah) kavlidir. İmam-ı Azam‘ın (rahimehullah) da asıl görüşünün bu olduğu rivayet edilmiştir. Hidaye, Kenz ve Mülteka isimli kitaplarda fetva bu görüşe göre verilmiştir.[2]

[1] Nizâmüddîn, Fetevâ-i Hindiyye, Dâru’l-Fikr, V/297.

[2] İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, Dâru’l-Âlemi’l-Kütüb, 2003, 9/468-469.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.