Zengin olan çocuk için velisinin kurban kesmesi gerekir mi?

Çocuğun kendi malından kurbanın lazım gelip gelmediği hususunda ihtilaf vardır. Mala taalluk eden bir ibadet olduğundan dolayı vacip olması çoğunluğun görüşüdür. İhtiyatlı olan da budur. Hidâye sahibi zengin çocuğa kurbanın vacip olacağını[1], Dürru’l-Muhtâr ve Kâfî sahipleri ise vacip olmayacağını söylemişlerdir.[2]

İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf’a (rahimehumallah) göre kurbanın vacip olması için akıl ve buluğ şart değildir. Delinin ve çocuğun malından babaları ya da vasileri kurban kesip çocuğu ve deliye yedirirler. Yemedikleri kısımları ise çocuğa veya deliye faydası olacak bir mal ile değiştirirler.[3] (Yani tasadduk etmezler.) Zira kurban ibadetinde etin dağıtılması nafile bir ibadettir. Veli çocuğun malını sadaka olarak dağıtma hakkına sahip değildir.

İmam-ı Muhammed’e (rahimehullah) göre kurbanın vacip olması için akıl ve buluğ şarttır. Hatta çocuğun malından velisi kurban kesse bedelini ödemek zorunda kalır. Fetva verilen görüş de budur.


[1] el-Merginânî “Hidâye”, Maktabatu’l Bushra, 2014, 7/157

[2] Alâüddîn Muhammed b. Alî el-Haskefî,  “Dürrul Muhtar”, Dâru’l Kütübi’l İlmiyye, 2002, Syf:645

[3] Alauddin es-Semerkandî, “Tuhfetu’l-Fukaha”, Dâru’l Kütübi’l İlmiyye, 1984, 3/82

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Okunur? Teşrik Tekbirleri Okunuşu

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazında başlar. Son vakti ise İmameyn’e göre, son teşrik günü olan Zilhicce’nin on üçüncü günü (Kurban Bayramı’nın dördüncü günü) ikindi namazının peşinedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir