Cumartesi , Nisan 17 2021

Zenginlerin Kurban Eti Yemesi Caiz Midir?

Kurbanda vacip olan, kan akıtmaktır. Hayvanın etinin dağıtılması, sadaka vermek gibi nafile bir ibadettir.[1] Binaenaleyh –adak yapılmaması durumunda- kurban bayramı günlerinde kesilen kurbandan zengin, fakir, Müslim ve gayri Müslim herkes yiyebilir.

Her ne kadar zenginlerin kurban eti yemesi caiz olsa da fakirlere tasadduk edilen miktarın kurban hissesinin üçte birinden aşağı düşürülmemesi ulema tarafından tavsiye edilmiştir.

[1] İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Dâru’l-Fikr, VI/313.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi?

Kurban Eti Zenginlere Dağıtılabilir Mi? Kurban Etinden Kimler Yer

Kurbanda vacip olan kan akıtmaktır. Eti tasadduk etmek ise nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kurban eti zenginlere, fakirlere, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara dağıtılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir