Aynı evde yaşamak için nikah kıyılır mı?

Nikah, erkek ve kadına dini ve dünyevi vazifeler yükleyen; cemiyetlerin çekirdeğini oluşturan aile mefhumunun kendisiyle tesis edildiği İslâmî bir müessesedir. Her şeyden evvel bu müessesenin, nefsin süfli arzuları için suistimal edilmesi uygun değildir.

Müslüman olup, gayrimeşru hayat yaşamanın eşiğinde olan insanlar, evlilik niyetleri olmaksızın, içerisinde bulundukları dini mahzurlardan kurtulmak adına nikaha başvurmaktadırlar. Bu uygulamanın usul olarak yanlışlığı zaten ortadadır. Bununla beraber şu hususlara da dikkat edilmelidir:

1- Hanefi mezhebinde günümüzde verilen fetvaya göre diğer mezheplerde ise kadim görüşlere göre bir kız, velisinin izni olmaksızın evlenemez.[1]

2- Müslümanların nikâhına, şahitliğe ehil olan iki erkek veya bir erkek ve iki kadının şahitlik etmesi vaciptir. Aksi takdirde nikâh geçerli olmayacaktır.

3- Herhangi bir vakte kadar geçerli olmak üzere kıyılan nikah batıldır, geçerli değildir.[2]

4- Bugüne kadar bu tür uygulamalar neticesinde tecrübe ettiğimiz tek hakikat, bu tür evlilikler yapan kızların mutlak mağduriyeti, kız tarafı ile erkek arasında yaşanan tatsız hadiselerdir.

Netice olarak diyebiliriz ki: Bir yuva kurma niyeti olmaksızın nefsi tatmin amacıyla kıyılan nikah, İslam’ın usul ve esaslarına uymadığı gibi doğurduğu kötü sonuçlar itibariyle de uygun değildir. Özellikle hanım kardeşlerimize tavsiyemiz, bu gibi uygulamalara asla tevessül etmemeleridir.


[1] Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, Dâru’l-Fikr, III, 147; Mâlik b. Enes, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, DKİ, II/109.

[2] Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Mektebetü’l-Halebî, III/89.

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Resmi nikah kıymak gerekli midir?

Resmi kurumlar tarafından onaylanmamış nikâh akitlerine özellikle kız tarafının itibar ve tevessül etmemesi tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir