Pazartesi , Mart 1 2021

Babana İsmiyle Hitap Etme, Önünde Yürüme, O Oturmadan Oturma

22. Sevgi de Miras Olarak Kalır

Ebu Bekir b. Hazm (rahimehullah) anlatıyor: (Sevgi hakkında konuşup soru soran birine) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ashabından birinin şöyle dediğini duydum: “Allah Rasulünün şu sözü bu hususta sana yeter: ‘Sevgi miras olarak kalır.’


23. Babana İsmiyle Hitap Etme, Önünde Yürüme, O Oturmadan Oturma

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) beraber gördüğü iki kişiden birine, “Bu senin neyin olur?” diye sordu. Adam, “Babam” diye cevap verdi. Sonra o kimseye, “Onu ismiyle çağırma; onun önünde yürüme ve ondan önce oturma.” dedi.


24. Babaya Künyesi İle Hitap Edilir Mi?

Şehr b. Havşeb (rahimehullah) anlatıyor: Biz İbn Ömer (radıyallahu anhüma) ile beraberdik. Oğlu Salim b. Abdullah ona şöyle seslendi: “Ey Abdurrahman’ın babası! Namaz vakti.

* * *

Abdullah b. Dînâr (rahimehullah) anlatıyor: İbn Ömer (radıyallahu anhüma) şöyle derdi: “Hafs’ın babası Ömer böyle hükmetti.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

İçerisinde Akraba Ziyaretini Kesen Kimsenin Bulunduğu Kavme Rahmet İnmez

Rahmet, içerisinde akraba ziyaretini kesen kimsenin bulunduğu kavme inmez.