Çarşamba , Ocak 27 2021

Sabah Namazının Sünneti Nasıl Kılınır?

Sabah namazının sünneti iki rekâttır. Başlarken: “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya”, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp (erkekler için kulak hizası kadınlar için göğüs hizasına) “Allahu Ekber” diye tekbir alınır.

Sabah Namazının Sünneti Nasıl Kılınır?

Daha sonra eller bağlanır ve “Sübhaneke” duası okunur. Arkasından “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur. Sonra “Amîn” denir ve bir miktar daha Kur’an okunur. Arkasından “Allahu Ekber” deyip rükûa varılır. Bu halde en az üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azîm” denir. Sonra “Semiallahülimen hamideh” denilerek ayağa kalkılır. Ayakta “Allahümme rabbena ve lekelhamd” denilir. Ondan sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa “Sübhane Rabbiyel’alâ” denir. Sonra “Allahu Ekber” denilerek kalkılır, dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı durulur. Yine “Allahu Ekber” denilerek ikinci secdeye varılır. Burada da üç defa “Sübhane Rabbiyel’alâ” denilir. Bununla bir rekât bitmiş olur.

İkinci secdeden sonra “Allahu Ekber” denilerek ikinci rekâta kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir miktar daha Kur’an okunur. Birinci rekâtta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki, buna “Ka’de / oturuş” denir. Burada “Ettehiyyatü lillâhî ve Allahümme Salli ve Barik, Rabbena atina” diyerek dualar sonuna kadar okunur. Sonra “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sağ tarafa ve yine “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekâtlı namaz bitmiş olur.

Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatler, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.[1]

[1] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Yasin Yay, s.110; Şürünbülali, Merak-l Ferah fi şerhi Nuri-l İzah, s.102-107.

Hakkında Mücahit Aydemir

Ayrıca Bakınız

Namazlarda 1 ve 3. rekat gibi oturulmaması gereken yerlerde yanlışlıkla oturan kişi ne yapmalıdır?

Dört Rekatlı Bir Namazın Üçüncü Rekatında Oturan Kimse Sehiv Secdesi Yapmalı Mıdır?

Dört rekatlı bir namazın üçüncü rekatında bir dalgınlık neticesinde oturan kimse farz olan kıyamı (ayağa kalkmayı) tehir etmiş (geciktirmiş) olduğu için kendisine dördüncü rekâtın sonunda sehiv secdesi yapmak vacip olacaktır.

Bir cevap yazın